Posted by: aye83 | January 4, 2008

MUSLIMAH : MENDEPANI CABARAN DAN ISU ( Membina Institusi Naqibah )


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا . والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد …

Mukaddimah:

Cabaran dan ujian adalah sunnatullah yang akan diberikan kepada setiap mukmin bahkan terhadap perjuangan Islam, berdasarkan firman Allah swt: al Ankabut : 1 – 3 :

Maksudnya: Alif, Laam, Miim. Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata: “Kami beriman”, sedang mereka tidak diuji (dengan sesuatu cubaan)? Dan Demi sesungguhnya! Kami telah menguji orang-orang Yang terdahulu daripada mereka, maka (dengan ujian Yang demikian), nyata apa Yang diketahui Allah tentang orang-orang yang sebenar-benarnya beriman, dan nyata pula apa yang diketahuiNya tentang orang-orang yang berdusta.

Terdapat sesetengah cabaran dan isu yang menyebabkan perjuangan Islam lemah dan lumpuh, tetapi ada juga cabaran yang menghasilkan kekuatan baru kepada Jamaah Islam. Jamaah yang tidak kukuh dari aspek penyusunan dan barisan pimpinan, biasanya tidak mampu bertahan lama apabila dipukul dengan cabaran dan ujian (luar dan dalam). Manakala jamaah yang berada dalam keadaan baik dan tersusun di semua peringkat, cabaran dan isu boleh melahirkan kekuatan baru. Ujian itu akan meningkatkan daya juang dan keyakinan.

Tazkirah buat tulang rusok ku


Pada keseluruhannya jamaah yang kuat dan tersusun adalah suatu yang dicita-citakan kerana ia akan memiliki benteng pertahanan yang kukuh dan strategi yang berkesan. Untuk tujuan tersebut, catatan ringkas ini dicadangkan sebagai garis panduan dan bahan pemikiran ke arah melahirkan barisan tenaga kerja jamaah yang mantap yang dapat meneguhkan jamaah khususnya muslimat dalam mendepani cabaran dan isu yang mendatang. Ia merangkumi beberapa noktah yang dirasakan perlu mendapat perhatian muslimah.


PENGERTIAN NAQIBAT

Naqibat berasal daripada perkataan: نقب على القوم- نقابة ertinya : seseorang yang mengurus dan mengendalikan urusan masyarakat. Firman Allah Taala : Al-Maidah : 12

Maksudnya: Dan Demi sesungguhnya! Allah telah mengambil perjanjian setia Bani Israil (supaya mereka menjunjung perintahNya dan menjauhi laranganNya), dan Kami telah utuskan dari kalangan mereka dua belas ketua (untuk memimpin golongan masing-masing); dan Allah berfirman (kepada mereka): “Bahawa Aku adalah beserta kamu (memerhati segala-galanya). Demi Sesungguhnya jika kamu dirikan sembahyang, serta kamu tunaikan zakat, dan kamu beriman Dengan Segala Rasul (utusanku) serta menolong bantu mereka (dalam menegakkan ugama Allah), dan kamu pinjamkan Allah (dengan sedekah dan berbuat baik pada jalanNya) secara pinjaman Yang baik (bukan kerana riak dan mencari keuntungan dunia), sudah tentu Aku akan ampunkan dosa-dosa kamu.

Dalam sejarah dakwah Islamiah pula, Rasulullah saw pula telah mengambil bai’ah pada waktu malam di Aqabah/Mina daripada 12 orang yang terdiri daripada 3 orang mewakili golongan Aus dan 9 orang mewakili golongan Khazraj.

Naqib di dalam Harakah Islamiah bermaksud : seorang ahli jamaah yang mempunyai kelayakan thaqafah, khasais dan iltizamat yang mantap dan diamanahkan untuk memimpin dan mentarbiyah ahli-ahli jamaah mengikut wasilah-wasilah tertentu (umum dan khusus).

NAQIBAT DALAM KACAMATA JAMAAH ISLAM

Di dalam bahagian ini saya akan menggambarkan kedudukan naqibat sebagai sebuah institusi/markaz yang amat penting dalam jamaah Islam. Naqibat merupakan tenaga penggerak yang amat penting dalam jamaah, sebab itu muslimat tidak akan mampu mendepani cabaran dan isu dengan baik sekiranya berlaku kepincangan dalam institusi naqibat.

Akibatnya muslimah akan menghadapai persoalan : Bagaimanakah ahli dapat dipimpin arah perjuangan mereka? Bagaimanakah ahli dapat ditarbiyah rohani, jasmani dan thaqafah mereka? Seterusnya muslimah akan menghadapi kesukaran-kesukaran untuk menyerahkan mandat penting dalam mengendalikan tugas-tugas jamaah.

Semua persoalan dan kesukaran itu tidak akan terungkai dan terjawab selagimana tidak wujud dalam saf jamaah suatu barisan tenaga naqibat yang mempunyai kelayakan dan persediaan yang cukup mantap.

Naqib di dalam kacamata jamaah Islam merupakan sepohon pokok yang baik dan berguna kepada manusia dan alam seluruhnya. Firman Allah Taala : Ibrahim : 24

Maksudnya: Tidakkah engkau melihat (Wahai Muhammad) bagaimana Allah mengemukakan satu perbandingan, iaitu: kalimah yang baik adalah sebagai sebatang pohon yang baik, yang pangkalnya (akar tunjangnya) tetap teguh, dan cabang pucuknya menjulang ke langit.

Ini bererti institusi Naqibat adalah merupakan pokok-pokok yang tersebut yang menghiasi taman gerakan Islam. Untuk menghasilkan kekuatan dan keutuhan jamaah maka setiap pokok itu hendakhlah dirangkai dengan pokok-pokok yang lain dengan ikatan-ikatan berikut :

– Ikatan iman dan amal
– Ikatan ukhuwwah dan mahabbah.
– Ikatan saling hormat-menghormati
– Ikatan kerjasama dan jihad
– Ikatan syura
– Ikatan taaruf, tafahum dan takaful
– Ikatan perasaan.

Rangkaian para Naqibat ini akan melahirkan suatu kesatuan. Kesatuan itu pula akan menghasilkan kekuatan dan keutuhan. Allah swt menggesa supaya meneguhkan kesatuan ini melalui firmannya : As-Saf : 4
Maksudnya: Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berperang untuk membela ugamaNya dalam barisan yang teratur rapi, seolah-olah mereka sebuah bangunan yang tersusun kukuh.

Ayat di atas sebenarnya mengarahkan supaya diwujudkan suatu rangkaian para naqibat yang sehati sejiwa, satu kefahaman, satu matlamat dan hasrat perjuangan.

Inilah suatu perkara yang amat sukar dicapai oleh umat Islam. Namun begitu usaha-usaha melahirkan barisan tenaga nuqaba’ yang baik dan mantap adalah merupakan tugas asasi kepada jamaah kita, kerana bertolak dari rangkaian tenaga inilah jamaah dapat mengatur pelbagai usaha ke arah melahirkan ahli-ahli yang bermutu.

Setelah memahami kedudukan institusi naqibat, maka dapatlah kita nyatakan bahawa para naqibat adalah bertanggungjawab sebagai :

1) Madrasah-madrasah kecil kepada jamaah bagi menyalurkan ilmu dan tarbiah kepada ahli-ahli mengikut manhaj / muqarar yang ditentukan oleh jamaah.

2) Mursyid, tempat rujuk dan bernaung kepada ahli-ahli jamaah dalam melicinkan perjalanan hidup mereka.

3) Cermin dan tempat mengukur kekuatan dan kemantapan jamaah dan ahli-ahli. Sekiranya Nuqaba’/ Naqibat lemah, maka kita dapat bayangkan realiti jamaah dan ahli-ahli .

4) Benteng pertama kepada jamaah dalam mempertahankan kekuatan dari serangan dan tekanan-tekanan musuh dari luar.

5) Tentera-tentera jamaah yang bertanggungjawab mengawal keselamatan sempadan jamaah dari dicerobohi oleh syaitan dan musuh-musuh.

6) Pengawal-pengawal yang bekerja mengawal keselamatan dalaman jamaah dari sebarang anasir yang boleh menghuru-harakan kestabilan organisasi dan ahli-ahli atau pergerakan dalaman jamaah.

Bertolak dari tanggungjawab di atas, maka para naqibat hendaklah mempunyai persiapan berikut :

1) Membersihkan hati dan perasaan dari perkara-perkara yang tidak baik seperti sifat-sifat keji: nifaq, hasad, mementingkan diri sendiri, malas dan sebagainya. Sebaliknya tanamkan di dalam jiwa sifat-sifat yang mulia seperti ikhlas, sedar dan bersungguh-sungguh, kasih sayang, hormat-menghormati sesama sendiri dan sebagainya.

2) Menanamkan keyakinan yang tinggi terhadap kebesaran dan keagungan Allah swt.

3) Menghayati sepenuhnya keagungan Rasulullah saw sebagai perutusan Allah swt kepada ummat akhir zaman.

4) Meyakini kesempurnaan Islam dan masa depannya (kemenangan).

5) Meyakini bahawa wadah perjuangan yang didokong adalah wadah yang diredhai Allah dan menepati kehendak-kehendak syara’.

6) Menghiasi diri dengan syakhsiah yang mulia.

7) Meyakini bahawa Amal Jama’ie dan amalan syura adalah kaedah perjuangan yang dijamin oleh Allah swt.

8) Meyakini bahawa pengorbanan dan kesabaran adalah tangga-tangga kejayaan.

CIRI-CIRI ASAS PARA NAQIBAT

Apa yang dimaksudkan dengan ciri-ciri asas para naqibat ialah : Ciri-ciri yang mesti dimiliki oleh para naqibat bagi menjamin suatu pengendalian usrah yang sempurna dan berkesan, seterusnnya menjayakan peranan mereka sebagai naqibat di luar usrah.

PERTAMA : CIRI-CIRI MURABBI

Naqib ialah seorang Murabbi yang mempunyai syakhsiah yang unggul, semangat dan kesungguhan yang tinggi untuk mentarbiah, melatih, mendidik, membina akhlak, sikap dan perjalanan hidup ahli-ahli sehingga mampu memikul amanah perjuangan di semua peringkat. Para Murabbi adalah orang-orang yang tidak mengenal putus asa, malah menghadapi tugas-tugas pentarbiahan dengan meletakkan sepenuhnya pergantungan kepada pertolongan dan hidayah Allah swt.

KEDUA: CIRI-CIRI GURU ATAU MU’ALLIM

Naqib adalah seorang mu’allim yang mempunyai persiapan ilmu dan thaqafah yang luas, memiliki semangat yang tinggi untuk mencurahkan seluruh ilmu pengetahuan kepada ahli-ahli usrah dan membimbing mereka di dalam bidang keilmuan.

Ditegaskan di sini bahawa para Naqibat hendaklah mendalamkan pembacan dan pengetahuan tentang Usuluddin, Syariah dan Akhlak, serta ilmu-ilmu lain berkaitan dengan dakwah, psikologi dan sosiologi.

Qodiman berkata:

العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك

Maksudnya: Tiadalah memberikan ilmu itu sebahagiannya melainkan apabila kamu memberikan seluruh diri kamu kepadanya.

KETIGA: CIRI-CIRI SEORANG IBU

Naqibat adalah seorang ibu (yang bertanggungjawab) menumpukan sepenuh perhatian, kasih sayang, belaian mesra kepada anak-anaknya dengan menaruh harapan yang tinggi agar anak-anaknya menjadi manusia yang berguna dan berjasa kepada agama setelah dewasa nanti.

Sifat-sifat seperti ini mesti dimiliki oleh para naqibat. Segala tindak-tanduknya adalah bertitik-tolak dari rasa kasih sayang dan kasih mesra dengan niat mendidik ahli-ahli usrah supaya berjasa kepada Islam.

KEEMPAT: CIRI-CIRI UKHT MUSLIMAH

Naqibat adalah seorang ukht Muslimah yang sejati yang hidup bersama dengan ahli-ahli usrah di atas landasan persaudaraan Islam, bersedia memberi teguran dengan baik dan menerima nasihat dan pandangan dengan rasa senang hati.

Apabila kita meneliti keempat-empat ciri asas di atas, kita dapati bahawa hubungan antara naqibat dengan ahli usrah seluruhnya ditegakkan di atas rukun-rukun usrah berikut : al-Ta’aruf, al-Tafahum dan al-Takaful. Para naqibat dan ahli usrahnya yang tidak menghayati ketiga-tiga rukun ini secara mendalam tidak dapat menjayakan keempat-empat ciri asas di atas dan begitulah sebaliknya.

PENGUKUHAN NAQIBAT DALAM MENDEPANI CABARAN DAN ISU

Selepas mengetahui keperluan naqibat untuk menguasai ilmu asas dalam aqidah, ibadat, muamalah Islamiah dan peri pentingnya menjelmakan syakhsiah Islamiah dalam kehidupan mereka, mereka juga dituntut untuk mempunyai kemampuan mengaitkan perkembangan dan isu semasa dengan persoalan ibtila’, istidraj, ujian-ujian Allah, tanda-tanda kemurkaan Allah, azab Allah di dunia, azab Allah di akhirat, menghuraikan bagaimana umat terdahulu menerima balasan di dunia lagi terhadap perbuatan yang mereka lakukan. Ayat al Quran berikut dikaitkan dengan apa yang sedang berlaku sekarang sebagaimana firmanNya dalam surah Ar Rum: 4 :

Maksudnya: Telah timbul berbagai-bagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia; (timbulnya yang demikian) kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian daripada balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali (insaf dan bertaubat).

Oleh hal demikian, untuk mendepani seribu satu cabaran dan isu yang semakin kompleks perlu wujud mekanisma pengukuhan dan takwin di kalangan para naqibat sebagaimana berikut:

1) Mengetahui tujuan sebenar penciptaan manusia.

Allah swt berfirman: al Hijr: 98

Maksudnya: Dan Sembahlah Tuhanmu, sehingga datang kepadamu (perkara Yang tetap) yakin.

Renungilah jawapan seorang sahabat ra Rub’ie bin ‘Amir terhadap soalan Rustum panglima tentera Rom, yang menggambarkan kefahaman beliau tentang tujuan penciptaan manusia, katanya:

لقد ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة

Maksudnya: Kami adalah tentera yang dihantar oleh Allah swt untuk mengeluarkan sesiapa yang berkehendak daripada penyembahan sesama manusia kepada penyembahan pencipta manusia, daripada kezaliman agama kepada keadilan Islam, dan daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat.

2) Mengambil Qudwah Rasulullah saw dan para sahabat.

Berbanding agama lain, hanya Islam yang menekankan konsep qudwah dan uswatun hasanah. Ini disebabkan oleh kedudukan diri baginda saw sendiri yang telah menunjukkan qudwah dan contoh kepada umat Islam dalam pelbagai aspek. Firman Allah swt: al Fath: 29

Maksudnya: Nabi Muhammad (s.a.w) ialah Rasul Allah; dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir yang (memusuhi Islam), dan sebaiknya bersikap kasih sayang serta belas kasihan sesama sendiri (umat Islam). Engkau melihat mereka tetap beribadat ruku’ dan sujud, Dengan mengharapkan limpah kurnia (pahala) dari Tuhan mereka serta mengharapkan keredaanNya. tanda yang menunjukkan mereka (sebagai orang-orang yang soleh) terdapat muka mereka – dari kesan sujud (dan Ibadat mereka Yang ikhlas).

Demikianlah sifat mereka Yang tersebut di dalam Kitab Taurat; dan sifat mereka di dalam Kitab Injil pula ialah: (bahawa mereka diibaratkan) sebagai pokok tanaman Yang mengeluarkan anak dan tunasnya, lalu anak dan tunasnya itu menyuburkannya, sehingga ia menjadi kuat, lalu ia tegap berdiri di atas (pangkal) batangnya dengan keadaan yang mengkagumkan orang-orang yang menanamnya.

(Allah menjadikan sahabat-sahabat Nabi Muhammad saw dan pengikut-pengikutnya kembang biak serta kuat gagah sedemikian itu) kerana ia hendak menjadikan orang-orang kafir merana dengan perasaan marah dan hasad dengki – dengan berkembang biaknya umat Islam itu. (dan selain itu) Allah telah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari mereka, keampunan dan pahala yang besar.

Kita dapat mengambil qudwah daripada seluruh kehidupan Rasulullah saw; baginda sebagai anak saudara (kekeluargaan), baginda sebagai suami, menantu, ayah, datuk (kekeluargaan), baginda sebagai ketua tentera (keselamatan), baginda sebagai ketua negara (politik dan pentadbiran), dan sebagainya.

Allah swt telah mengakui keluhuran pekerti Rasulullah saw melalui firmanNya dalam surah al Qalam: 4 :

Maksudnya: Dan Bahawa Sesungguhnya Engkau mempunyai akhlak Yang amat mulia.

3) Mestilah optimis dengan kemenangan dan menjauhi pesimis.

Islam melarang umatnya daripada mempunyai perasaan putus asa, kecewa, dan pesimis dalam sesuatu isu dan keadaan. Firman Allah swt :

Maksudnya: Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat serta pertolongan Allah. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat dan pertolongan Allah itu melainkan kaum Yang kafir”.

Dalam ayat ini Allah menegaskan bahawa golongan yang berputus asa adalah tergolong di kalangan orang-orang kafir. Lembaran sejarah ketamadunan Islam membuktikan kepada kita tiadanya perkataan putus asa dan pesimis dalam kamus kehidupan seorang muslim. Ia mengingatkan kita bagaimana kecekalan dan keyakinan khalifah pertama Abu Bakar as Siddiq dalam memerangi gerakan ar riddah dalam masa yang sama pada mulanya beliau tidak mendapat sokongan padu daripada para sahabat yang lain. Tetapi beliau tetap yakin dan percaya serta tidak putus asa dalam usahanya itu.

Begitu juga dengan kekuatan keyakinan dan perasaan optimis Salahuddin al Ayyubi ketika berhadapan dengan tentera Salibiyah, bahkan juga keazaman Saifuddin Qutuz yang berjaya mematahkan kemaraan tentera Tatar daripada memasuki Mesir.

Apa yang menghairankan kita ialah kenapa dengan tiba-tiba kita selaku pendokong pas berputus asa daripada sebarang usaha memperkemaskan jentera parti selepas sedikit ujian kekalahan dalam pilihanraya? Kita perlu melakukan sebagaiman yang dilakukan oleh panglima Khalid bin al Walid dalam peperangan Yarmouk yang telah melantik Miqdad bin ‘Amru untuk membacakan surah al Anfal kepada tentera Islam, manakala Abu Sufian sebagai penceramah dan tukang cerita bagi membangkitkan semangat dan motivasi tentera Islam dengan kisah-kisah kegemilangan tentera Islam terdahulu dalam peperangan Badar al Kubro, Khaibar, Mu’tah dan lain-lain.

Renungi dan hayatilah firman Allah swt: an Nisaa’: 104:

Maksudnya: Dan janganlah kamu lemah (hilang semangat) dalam memburu musuh (yang menceroboh) itu; kerana kalau kamu menderita sakit (luka atau mati) maka sesungguhnya mereka pun menderita sakitnya seperti penderitaan kamu; sedang kamu mengharapkan dari Allah apa yang mereka tidak harapkan (iaitu balasan yang baik pada hari akhirat kelak). Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.

4) Mengetahui bahaya yang sedang melanda dunia Islam.

Naqibat mesti mengetahui perkembangan dan isu semasa dunia Islam antarabangsa kerana apa yang berlaku di Malaysia adalah juga hasil perancangan musuh di peringkat antarabangsa yang digerakkan secara kolektif dan terancang. Perbezaan yang wujud hanyalah character dan nama, manakala skripnya adalah sama dan seragam di seluruh dunia. Firman Allah swt: Ali Imran: 118:

Maksudnya: Wahai orang-orang Yang beriman! janganlah kamu mengambil orang-orang yang bukan dari kalangan kamu menjadi “orang dalam” (yang dipercayai). mereka tidak akan berhenti-henti berusaha mendatangkan bencana kepada kamu. mereka sukakan apa Yang menyusahkan kamu. Telahpun nyata (tanda) kebencian mereka pada pertuturan mulutnya, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sesungguhnya telah Kami jelaskan kepada kamu keterangan-keterangan itu jika kamu (mahu) memahaminya.

Hal ini lebih jelas dalam ucapan Raja Louis ke 9 di hadapan tentera Salibiyah selepas dibebaskan daripada penjara Dar Ibnu Luqman, Mansurah Mesir, katanya:

إذا أردتم أن تهزموا المسلمين فلا تقاتلوهم بالسلاح وحدة فقد هزمتم في معركة السلاح ولكن حاربوهم في عقيدتهم

Maksudnya: Jika kamu ingin menewaskan orang-orang Islam maka jangan perangi mereka dengan senjata semata-mata, telah terbukti kamu tewas, akan tetapi tumpukanlah serangan kamu terhadap aqidah mereka.

Selepas kejatuhan Soviet Union, pesaing tunggal kepada kuasa besar Amerika Syarikat dan pelobinya Yahudi adalah agama Islam. Tragedi 11 September telah dimanipulasikan untuk mengkambinghitamkan Islam dan umatnya. Kerajaan Afghanistan telah menjadi mangsa pertama, diikuti dengan Iraq dan kini mereka sedang berkira-kira untuk menyerang Iran ataupun Syria. Ini bagi merealisasikan penubuhan Israel Raya oleh Yahudi di tengah-tengah peta negara-negara Arab dengan selesa tanpa sebarang tentangan daripada blok negara-negara Islam.

Malaysia tidak terkecuali daripada perancangan jahat antarabangsa ini dengan beberapa isu yang berlaku diantaranya isu Sekolah Agama Rakyat (SAR), Kelab Mujahidin Malaysia (KMM), Interfaith Commission (IFC), dan sebagainya. Oleh itu sekiranya agenda musuh di peringkat antarabangsa ini dapat dikenalpasti maka memudahkan kita mengetahui apakah punca dan motif setiap isu yang berlaku di negara kita.

Benarlah fiman Allah swt dalam surah al Baqarah: 120:

Masudnya: Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu (Wahai Muhammad) sehingga engkau menurut agama mereka (yang telah terpesong itu). Katakanlah (kepada mereka): “Sesungguhnya petunjuk Allah (agama Islam itulah petunjuk yang benar”. dan demi sesungguhnya jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka sesudah datangnya (wahyu Yang memberi) pengetahuan kepadamu (tentang kebenaran), maka tiadalah engkau akan peroleh dari Allah (sesuatupun) yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepada mu.

5) Memperdalami uslub (teknik) paling berkesan dalam dakwah.

Ucapan yang paling baik adalah seruan kepada Allah swt dan ajaran Islam. Ia merupakan seruan kebenaran agar manusia dapat dikeluarkan daripada kegelapan taghut dan kejahilan kepada sinar keimanan dan keintelektualan. Firman Allah swt: Fussilat: 33:

Maksudnya: Dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada (mengesakan dan mematuhi perintah) Allah, serta ia sendiri mengerjakan amal yang soleh, sambil berkata: “Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang Islam (yang berserah bulat-bulat kepada Allah)!”

Di kalangan manusia terdapat variasi penerimaan sesuatu seruan. Rasulullah saw telah menyatakan perumpamaan perbezaan tersebut sebagaimana tanah yang Allah swt jadikan dengan pelbagai jenis. Apabila hujan turun ada tanah yang boleh menakung air, ada yang boleh menakung tetapi hanya sebentar cuma, dan ada tanah yang poros langsung tidak boleh menakung air.

Oleh itu, naqibat perlu mahir ketika menyampaikan mesej dakwahnya. Inilah yang dinamakan hikmah sebagaimana firman Allah swt: an Nahl: 125:

Maksudnya: Serulah ke jalan Tuhanmu (Wahai Muhammad) Dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran Yang baik, dan berbahaslah Dengan mereka (yang Engkau serukan itu) Dengan cara Yang lebih baik; Sesungguhnya Tuhanmu Dia lah jua Yang lebih mengetahui akan orang Yang sesat dari jalannya, dan Dia lah jua Yang lebih mengetahui akan orang-orang Yang mendapat hidayah petunjuk.

Namun demikian persoalan uslub ini bukanlah yang paling utama kerana ia merupakan khilaf di kalangan para ulama’ dalam menentukan teknik yang paling baik atau sesuai dengan sesuatu masa dan keadaan. Para ulama’ sepakat menyatakan kewajipan amar ma’ruf dan nahi mungkar. Inilah yang perlu difokuskan dan diutamakan. Rasulullah saw bersabda:

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا ( رواه البخاري )

Maksudnya: Perumpamaan di antara orang yang menjaga hukum Allah swt dan mereka yang melanggarnya adalah seperti satu kaum yang melakukan undian ketika menaiki sebuah kapal, maka sebahagian mereka mendapat undian duduk di bahagian atas kapal dan sebahagian yang lain di sebelah bawah. Kumpulan yang mendapat undian duduk di bahagian bawah kapal akan melalui sebelah atas apabila hendak mengambil air, lalu mereka berkata: Apa kata kalau kita tebuk sahaja sebelah bawah bahagian kita untuk ambil air, jadi kita tidak akan menyusahkan mereka yang duduk di bahagian atas. Sekiranya mereka ini dibiarkan sahaja melakukan kehendak mereka, maka mereka semua akan tenggelam, sebaliknya kalau mereka dipimpin (dicegah dan ditegur) maka mereka semua akan selamat.

Selain itu, perlu dijelaskan di sini bahawa di antara uslub (teknik) yang paling berkesan dalam dakwah ialah perbuatan seorang da’ie mestilah bertepatan dengan perkataannya, bermuamalah dengan penuh keikhlasan dan membuat kajian bi’ah terlebih dahulu. Ia boleh dibincangkan secara lebih terperinci dengan mengadakan bengkel perbincangan methodologi dakwah guna merumus cadangan serta kaedah-kaedah baru dalam urusan dakwah.

6) Memperteguh aqidah qadha’ dan qadar.

Pengukuhan terakhir bagi naqibat yang ingin saya sentuh ialah dalam persoalan aqidah iaitu berkaitan dengan qadha’ dan qadar. Keteguhan dalam persoalan ini menjamin keutuhan keyakinan dan ketenangan jiwa seseorang muslim. Ini kerana dia yakin bahawa semua cabaran dan ujian yang dilaluinya pasti mempunyai hikmah tersendiri yang hanya diketahui oleh Allah swt. Kerja buat musuh dan gangguan mereka tidak mampu memudharatkan jemaah kita melainkan dengan izin Allah swt.

Kefahaman ini adalah berdasarkan hadith Rasulullah saw yang berbunyi:

عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : كنت خلف النبي r يوما فقال : يا غلام إني أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ، رفعت الأقلام وجفت الصحف (رواه الترمذي)

Maksudnya: Berkata Ibnu Abbas: Suatu hari aku berada di belakang Rasulullah saw, baginda bersabda: Wahai budak, aku ingin mengajar kamu beberapa perkara: Peliharalah (kewajipan) Allah swt nescaya Allah swt akan memeliharamu, jagalah (hak-hak) Allah nescaya kamu akan dapatiNya membantumu, apabila kamu meminta mintalah kepada Allah, apabila kamu memerlukan bantuan mintalah bantuan daripada Allah, ketahuilah sesungguhnya jika suatu umat berpakat untuk memberikan manfaat kepadamu nescaya mereka tidak boleh memberi manfaat kepadamu melainkan sesuatu yang telah Allah swt tentukan kepadamu, dan jika mereka semua berhimpun untuk memudharatkanmu nescaya mereka tidak mampu melakukannya melainkan dengan sesuatu yang telah Allah swt tentukan ke atasmu, telah diangkat pena dan telah kering lembaran suhuf.

Ini menunjukkan tipu helah UMNO dan BN terhadap PAS dan BA bukanlah segala-galanya. Mereka tidak punya kuasa manfaat dan mudharat sebaliknya semuanya adalah dengan kehendak dan ketentuan daripada Allah swt. Keyakinan aqidah seumpama inilah yang perlu dipasakkan dalam hati kita. Yakinlah sesungguhnya usaha yang kita lakukan, peluh yang kita titiskan, harta yang kita infaqkan, masa yang kita luangkan dan perasaan yang kita korbankan tidak akan dipersiakan oleh Allah swt. Firman Allah dalam surah ar Rum: 47:

Maksudnya: Dan sememangnya adalah menjadi tanggungjawab Kami menolong orang-orang yang beriman.

Di samping itu, kerja buat yang kita lakukan juga perlu disusuli dengan tawakkal yang pasrah membulat kepada Allah swt. Kerana hanya Allah swt sahaja yang maha memberi hidayah kepada hambanya, kita hanya diminta berusaha dan berikhtiar, membuat proposal dan program tetapi Allah swt sahaja yang akan memberikan kefahaman kepada masyarakat lalu menerima agenda kita, begitu juga pencapaian sasaran objektif dan matlamat serta kesan yang mendalam kepada peserta sesuatu program. Serahkanlah segala urusan kita kepada Allah swt dengan hakikat tawakkal sebenar sebagaimana tawakkal seekor burung yang disebut oleh baginda saw:

عن عمر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا ( رواه الترمذي )

Maksudnya: Sekiranya kamu bertawakkal kepada Allah swt dengan sebenarnya nescaya Allah swt akan memberikan rezeki kepada kamu sebagaimana dia memberi rezeki kepada burung yang keluar dengan perut kosong dan kembali dalam keadaan kekenyangan.

KUALITI NAQIBAT DAN MUSLIMAT

Saya juga ingin mengenengahkan di sini secara ringkas tentang kualiti naqibat yang diperlukan dalam rangka mendepani cabaran dan isu dengan cemerlang. Di antaranya ialah:

1) kualiti ikhlas
2) kualiti taqwa
3) kualiti akhlak
4) kualiti mental
5) kualiti kerja
6) kualiti kemahiran
7) kualiti thaqafah

Kualiti tujuh perkara tersebut perlu dilunasi oleh kita semua kerana ia merupakan pemangkin ke arah pembinaan tenaga kerja naqibat yang berdaya saing dan berketerampilan. Ia juga menjamin kelangsungan istiqamah dalam perjuangan Islam.

Perkara istiqamah sangat penting dalam Islam kerana ia menjadikan seseorang itu kekal dalam jalan dakwah walau berhadapan dengan seribu satu mehnah dan tribulasi. Dia tidak mudah terpengaruh dengan suasana dan suara-suara yang menghasut. Berkenaan dengan perkara ini baginda saw bersabda:

لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا ( رواه الترمذي )

Maksudnya: Janganlah kamu menjadi seperti orang yang tidak mempunyai prinsip (pegangan) dengan berkata : sekiranya manusia baik maka kami akan baik dan jika mereka melakukan kezaliman maka kami pun akan berbuat zalim. Akan tetapi tetapkanlah diri kamu sekiranya manusia baik maka kamu akan lakukan yang lebih baik dan sekiranya mereka melakukan keburukan maka janganlah kamu melakukan kezaliman.

PENUTUP

Kesimpulannya dapatlah kita nyatakan bahawa kejayaan muslimah dan naqibat mendepani cabaran dan isu adalah bergantung kepada sejauh mana kemampuan kita mengukuhkan institusi naqibat dan kualiti diri muslimat itu sendiri. Melahirkan suatu barisan tenaga muslimat dan naqibat yang mantap dan bermutu adalah suatu jaminan dan syarat kejayaan jemaah dalam proses pembentukan sebuah jemaah yang kuat dan kukuh.

Sebaliknya kegagalan dan kepincangan di peringkat naqibat akan memberikan kesan yang buruk kepada pembentukan ahli jamaah. Hasilnya jamaah akan menghadapi kepincangan dan kelemahan yang silih berganti dan sukar di atasi. Apatah lagi untuk mendepani cabaran yang sedikit dan isu yang sangat remeh.

Saya berkeyakinan bahawa program-program seumpama ini yang merupakan sebahagian daripada usaha pemerkasaan muslimat dan naqibat perlu digerakkan dan diteruskan secara berkala guna memperbaiki kelemahan dan kekurangan. Manakala kekuatan yang dimiliki pula perlu untuk dikongsi secara kolektif dan dimanfaatkan secara maksimum.

Wassalam

Oleh: Abu Mus’ab bin Hj Abd Ghafir
Advertisements

Responses

 1. Salam,

  Apakah masalah umat Islam di Malaysia kita sekarangi ni?

  Umat Islam kita tidak menyedari bahawa kita sedang menghadapi tiga masalah yang utama :

  1. Kita tidak memahami mengenai pengertian-pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, khususnya kita tidak memahami mengenai pengertian-pengertian Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia serta konsep-konsep Nafi dan Isbat;

  2. Kita tidak memahami mengenai pengertian METOD ISLAM dalam perjuangan Islam dan perbezaannya dengan Metod kufur yang menyebabkan kita berjuang melalui jalan yang syirik dan kufur;

  3. Kita tidak menyedari mengenai kewujudan penjajahan kaum Yahudi di dalam negara kita ini dalam bentuk “Neo-Colonialism” yang menindas dan menzalimi kita yang bertujuan untuk mengembalikan kita kepada kekufuran.

  Pada kita Laailaahaillallah bererti Allah itu satu dan tidak lebih daripada satu. Itu sahaja! Seseorang yang mengucap dua kalimah syahadah, kemudian solat, puasa, bayar zakat, naik haji dan nikah kahwin cara Islam, kita sudah menganggapkan dia sebagai seorang Islam yang beriman kpd Allah. Ini adalah MENTALITI JAHILIYAH dan KEROSAKAN AQIDAH yang berlaku dengan lumrah dan berleluasa sekali di kalangan kita kini.

  Kita tidak mengetahui mengenai kewujudan konsep-konsep Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah serta Nafi dan Isbat di dalam kalimah Laailaahaillallah. Kita tidak mengetahui mengenai kewujudan konsep-konsep Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang kafir.

  Kita tidak mengetahui bahawa Tauhid Rububiyah itu bererti Allah adalah Tuhan kita yang berkuasa, berdaulat dan berhak untuk memerintah ke atas kita dan yang berkuasa, berdaulat dan berhak untuk membuat undang-undang untuk kita. Kita tidak mengetahui bahawa Tauhid Uluhiyah itu bererti ketaatan kita ini adalah kepada undang-undang Allah. Kita tidak mengetahui bahawa Rububiyah Manusia ini bererti bahawa manusia adalah Tuhan kerana ia mempunyai kuasa dan hak untuk membuat undang-undang. Kita tidak mengetahui bahawa Uluhiyah Manusia bererti seseorang pemerintah itu adalah Tuhan kerana undang-undang yang dia buat itu adalah ditaati dan dipatuhi manusia.

  Kita tidak mengetahui bahawa ahli-ahli Parlimen dan DUN kita ini adalah Tuhan-tuhan kita, iaitu Tuhan-tuhan Manusia yang syirik dan kafir kerana mereka membuat undang-undang serta mereka menguat kuasakannya ke atas kita. Kita tidak mengetahui bahawa mereka ini adalah Tuhan-tuhan kita yang kita sembah kerana kita mentaati segala undang-undang demokrasi ciptaan mereka ini yang dikuat kuasakan ke atas kita. Kita tidak mengetahu bahawa kita sebagai rakyat biasa ini adalah orang-orang yang kafir kerana kita menjadi para hamba kepada mereka serta kita menyembah mereka sebagai Tuhan-tuhan kita.

  Perjuangan Islam melalui amalan agama demokrasi kita yang syirik dan kufur ini adalah perjuangan yang melibatkan kita dengan gejala MANUSIA MENYEMBAH MANUSIA dan MANUSIA MENJADI HAMBA KEPADA MANUSIA yang mengkufur ingkarkan Allah dan yang mengeluarkan kita daripada agama Allah! Kita menjadi kafir bukan kerana iktiqad, niat dan qasad di dalam hati kita, tetapi kerana amalan dan perbuatan kita yang mengamal dan mentaati agama demokrasi yang kafir serta kita menyetujui dan meredhainya. Seseorang yang mengamalkan agama yang kafir seperti agama demokrasi kita ini, dia adalah seorang yang kafir. Niat yang ikhlas kerana Allah tidak dapat menghalalkan amalan agama demokrasi yang kafir (Fatir 10).

  Metod Islam dalam perjuangan Islam adalah Jihad, Perang dan Revolusi, bukan melalui amalan agama demokrasi yang syirik dan kufur.

  Yahudi sedang memerintah ke atas kita di dalam negara kita sekarang ini melalui agen-agen mereka yang terdiri daripada Raja-Raja Melayu kita, para pemimpin kita, pegawai-pegawai kerajaan, pegawai-pegawai agama, polis, militeri dan NGO.

  Sekian, terima kasih.

  Wan Solehah al-Halbani

 2. SALAM,

  UMNO DAN PAS ADALAH KAFIR KERANA MEREKA MENGAMALKAN AGAMA DEMOKRASI

  A. Allah adalah Tuhan bagi manusia :

  1. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti Allah adalah Tuhan yang berkuasa dan berdaulat untuk memerintah ke atas manusia;

  2. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti Allah adalah Tuhan yang berkuasa dan berdaulat untuk membuat undang-undang untuk manusia;

  3. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti Allah adalah Tuhan yang berkuasa dan berdaulat untuk menguat kuasakan segala undang-undang-Nya ke atas manusia yang mewujudkan system pengabdian manusia kepada Allah;

  4. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti Allah adalah Tuhan yang disembah oleh manusia kerana manusia mentaati dan mematuhi segala undang-undang Allah.

  B. Kerajaan demokrasi Malaysia kita ini adalah KERAJAAN yang syirik dan kufur kerana :

  1. Demokrasi melantik manusia sebagai Tuhan-tuhan yang berkuasa dan berdaulat untuk memerintah ke atas manusia;

  2. Demokrasi melantik manusia sebagai Tuhan-tuhan yang berkuasa dan berdaulat untuk membuat undang manusia;

  3. Demokrasi melantik manusia sebagai Tuhan-tuhan yang berkuasa dan berdaulat untuk mengabdikan manusia kepada kekuasaan manusia;

  4. Demokrasi melantik manusia sebagai Tuhan-tuhan yang disembah oleh manusia apabila segala undang-undang demokrasi ditaati dan dipatuhi oleh manusia;

  5. Demokrasi menjadikan manusia sebagai para hamba yang menghamba abdikan diri mereka kepada Tuhan-tuhan Manusia kerana manusia berada di bawah kuat kuasaan undang-undang manusia;

  6. Demokrasi menjadikan manusia sebagai para penyembah yang menyembah Tuhan-tuhan Manusia kerana mereka mentaati dan mematuhi segala undang-undang demokrasi ciptaan manusia.

  C. UMNO dan PAS yang mengamalkan agama demokrasi adalah kafir, zalim dan fasik kerana :

  1. Para pemimpin UMNO dan PAS yang terdiri daripada ahli-ahli PARLIMEN dan DUN adalah TUHAN-TUHAN MANUSIA atau TAGHUT yang kafir, zalim dan fasik kerana :

  a) Mereka adalah orang-orang yang berkuasa dan berdaulat yang berhak untuk memerintah ke atas manusia;

  b) Mereka adalah orang-orang yang berkuasa dan berdaulat yang berhak untuk membuat undang-undang;

  c) Mereka adalah orang-orang yang berkuasa dan berdaulat yang berhak untuk menguat kuasakan undang-undang demokrasi ciptaan manusia ke atas manusia, yang bererti mereka telah menghamba abdikan manusia kepada kekuasaan mereka;

  d) Mereka adalah orang-orang yang disembah sebagai Tuhan-tuhan yang layak disembah oleh manusia kerana segala undang-undang yang dibuat oleh mereka itu adalah ditaati dan dipatuhi oleh manusia.

  2. Para pengikut UMNO dan PAS yang MENGAMALKAN AGAMA DEMOKRASI, yang mentaati segala undang-undang demokrasi dan yang menyetujui dan meredhainya, adalah orang-orang kafir, zalim dan fasik kerana :

  a) Mereka melantik ahli-ahli Parlimen dan Dun sebagai Tuhan-tuhan Manusia kerana mereka menyerahkan kuasa dan hak kepada ahli-ahli Parlimen dan Dun ini untuk berkuasa, berdaulat dan memerintah ke atas manusia;

  b) Mereka melantik ahli-ahli Parlimen dan Dun sebagai Tuhan-tuhan Manusia kerana mereka menyerahkan kuasa dan hak kepada ahli-ahli Parlimen dan Dun ini untuk membuat segala undang-undang untuk manusia;

  c) Mereka menjadi para hamba kepada Tuhan-tuhan Manusia yang mewujudkan sistem pengabdian manusia kepada kuasa manusia kerana mereka berada di bawah kuat kuasaan undang-undang demokrasi ciptaan manusia;

  d) Mereka menyembah manusia sebagai Tuhan-tuhan yang layak disembah kerana mereka mentaati dan mematuhi segala undang-undang demokrasi yang dibuat oleh Tuhan-tuhan Manusia;

  e) Mereka beriman dengan agama demokrasi dan Tuhan-tuhan Manusia kerana mereka menyetujui dan meredhai sistem politik demokrasi.

  Wan Solehah Al-Halbani

 3. SALAM,

  AMALAN DEMOKRASI MEMBATALKAN SYAHADAH

  Seluruh umat Islam yang mengamalkan agama demokrasi adalah orang-orang yang membatalkan syahadah mereka kerana :

  1. Umat Islam mengamalkan agama manusia yang syirik dan kufur;

  2. Umat Islam tidak mempercayai bahawa demokrasi adalah agama manusia yang syirik dan kufur;

  3. Umat Islam tidak mempercayai bahawa mengamalkan agama manusia yang syirik dan kufur membatalkan syahadah;

  4. Umat Islam tidak mempercayai bahawa menyetujui, meredhai dan mengingini kerajaan demokrasi dan undang-undang demokrasi adalah kafir;

  5. Umat Islam tidak mempercayai bahawa menafi, menolak, meningkari dan menentang terhadap agama demokrasi dan kerajaan demokrasi adalah kesempurnaan kepada Aqidah Islam mereka;

  6. Umat Islam melantik para pemimpin kita sebagai Tuhan-tuhan yang berkuasa dan berdaulat untuk memerintah ke atas manusia;

  7. Umat Islam melantik para pemimpin kita sebagai Tuhan-tuhan yang berkuasa dan berdaulat untuk membuat undang manusia;

  8. Umat Islam melantik para pemimpin kita sebagai Tuhan-tuhan yang berkuasa dan berdaulat untuk mengabdikan manusia kepada kekuasaan manusia;

  9. Umat Islam melantik para pemimpin kita sebagai Tuhan-tuhan yang disembah oleh manusia apabila segala undang-undang demokrasi ditaati dan dipatuhi oleh manusia;

  10. Umat Islam adalah para hamba yang menghamba abdikan diri mereka kepada Tuhan-tuhan Manusia kerana mereka berada di bawah kuat kuasaan undang-undang manusia;

  11. Umat Islam adalah para penyembah yang menyembah Tuhan-tuhan Manusia kerana mereka mentaati dan mematuhi segala undang-undang demokrasi ciptaan manusia;

  12. Para pemimpin yang terdiri daripada ahli-ahli Parlimen dan DUN adalah orang-orang yang berkuasa dan berdaulat yang berhak untuk memerintah ke atas manusia;

  13. Para pemimpin yang terdiri daripada ahli-ahli Parlimen dan DUN adalah orang-orang yang berkuasa dan berdaulat yang berhak untuk membuat undang-undang;

  14. Para pemimpin yang terdiri daripada ahli-ahli Parlimen dan DUN adalah orang-orang yang berkuasa dan berdaulat yang berhak untuk menguat kuasakan undang-undang demokrasi ciptaan manusia ke atas manusia, yang bererti mereka telah menghamba abdikan manusia kepada kekuasaan mereka;

  15. Para pemimpin yang terdiri daripada ahli-ahli Parlimen dan DUN adalah orang-orang yang disembah sebagai Tuhan-tuhan yang layak disembah oleh manusia kerana segala undang-undang yang dibuat oleh mereka itu adalah ditaati dan dipatuhi oleh manusia.

  Sekian, terima kasih.

  Wan Solehah al-Halbani

 4. SALAM,

  SIKAP ISLAM TERHADAP DEMOKRASI :

  1. Mempercayai dan mengisytiharkan bahawa demokrasi adalah agama manusia yang syirik dan kufur;

  2. Tidak mengamalkan agama demokrasi;

  3. Memisah dan menjauhkan diri daripada agama demokrasi;

  4. Menafi, menolak, mengingkari dan menentang terhadapa agama demokrasi;

  5. Memusuhi dan membenci terhadap agama demokrasi;

  6. Tidak berkompromi sedikitpun dengan agama demokrasi;

  7. Berkonfrantasi secara terbuka dengan agama demokrasi;

  8. Setelah mempunyai kekuatan nanti Islam memerintahkan agar kita melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi terhdapa agama demokrasi dan kerajaan demokrasi kita ini.

  Sekian, terima kasih.

  Wan Solehah al-Halbani

 5. SALAM ,

  MENGHINDARI DARIPADA MENJADI KAFIR

  Umat Islam yang berada di bawah sistem pemerintahan demokrasi atau mana-mana sistem pemerintahan manusia yang tidak menjalankan undang-undang Allah, akan dapat menghindari diri mereka daripada kesyirikan dan kekufuran dengan cara mereka mengamalkan sikap dan mengambil tindakan-tindakan seperti berikut :

  1. Beriman dengan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan konsep-konsep Nafi dan Isbat serta berpegang teguh kepadanya adalah dengan menyedari, mengakui dan meyakini mengenai :

  i. Kesyirikan dan kekufuran agama demokrasi dan sistem politik demokrasi;

  ii. Kesyirikan dan kekufuran yang berlaku ke atas diri kita kerana kita mengamalkan agama Islam yang sesat dan rosak Aqidahnya, dan kerana kita mengamalkan agama demokrasi yang syirik dan kufur;

  iii. Kesyirikan dan kekufuran yang berlaku ke atas kita kerana kita bersetuju dan meredhai sistem politik demokrasi berserta segala undang-undang demokrasi ciptaan manusia;

  iv. Kesyirikan dan kekufuran kerana kita tidak mengamalkan konsep Nafi dan Isbat dalam kehidupan kita, khususnya kerana kita tidak menafi, menolak, mengingkari dan menentang terhadap agama demokrasi dan sistem politik demokrasi ;

  2. Beriman dengan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan konsep-konsep Nafi dan Isbat serta berpegang teguh kepadanya adalah dengan mengamal dan mengambil tindakan-tindakan seperti berikut :

  i. Mengisytiharkan kesyirikan dan kekufuran agama demokrasi serta mengisytiharkan kesyirikan dan kekufuran yang berlaku ke atas diri kita kerana kita mengamalkannya;

  ii. Tidak mengamalkan sistem politik demokrasi serta kita memisah dan mengeluarkan diri kita daripada sistem politik demokrasi yang mengeluarkan kita daripada kesyirikan dan kekufuran dan untuk kembali beriman kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ;

  iii. Menolak dan menentang kerajaan demokrasi serta untuk memusuhi dan membencinya;

  iv. Tidak mentaati dan mematuhi peraturan dan undang-undang demokrasi agar kita tidak terlibat dengan gejala manusia menyembah manusia dan hanya menyembah Allah sahaja;

  v. Mengamalkan sikap yang sama sekali tidak berkompromi terhadap kerajaan demokrasi serta untuk sentiasa berkonfrantasi dengannya;

  vi. Membentukkan satu Pergerakan Islam yang akan menyebarkan segala pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang sebenar, mengenai kesyirikan dan kekufuran agama demokrasi, mengenai perintah Allah untuk menghapuskan kerajaan demokrasi untuk digantikan dengan sebuah kerajaan Allah melalui Jihad, Perang dan Revolusi;

  vii. Untuk mengancam, mengganggu dan menakut-nakutkan kerajaan demokrasi Malaysia kita ini agar mereka itu menjadi gerun gementar terhadap kita;

  viii. Untuk memberontak dan meruntuhkan kerajaan demokrasi Malaysia kita ini dengan Jihad dan Perang bagi menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kekuasaan manusia dan untuk mengembalikan manusia kepada pengabdian yang total kepada Allah sahaja;

  ix. Untuk memberontak dan meruntuhkan kerajaan demokrasi Malaysia kita ini dengan Jihad, Perang dan Revolusi bagi menghapuskan sistem penindasan dan kezaliman ke atas seluruh umat manusia.

  Orang-orang yang berada di bawah sesuatu kerajaan demokrasi yang mengamalkan sikap dan tindakan-tindakan seperti yang tersebut di atas ini, mereka itu telah sempurna beriman kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan kekal di dalam agama Allah, manakala mereka yang tidak mengamalkannya, mereka itu telah mengalami KEROSAKAN AQIDAH mereka yang mengeluarkan mereka daripada agama Allah. Mereka ini adalah lebih tepat dan sesuai untuk disifatkan sebagai para pengaku Muslim sahaja yang keimanan mereka sudah tidak diterima oleh Allah swt.

  Sekian, terima kasih.

  Wan Solehah al-Halbani

 6. SALAM,

  METOD PERJUANGAN ISLAM ADALAH DARIPADA ALLAH DAN RASUL-NYA

  Firman Allah : Yusuf 108
  “Katakanlah : Inilah jalan perjuanganku, di mana aku dan orang-orang yang mengikutku mengajak kamu kepada agama Allah dengan bukti yang jelas . Maha Suci Allah dan aku bukannya daripada golongan musyrikin .

  Firman Allah: al-Ankabut 69
  Dan mereka yang berjihad kepada Kami, sesungguhnya Kami akan pimpin mereka kepada jalan-jalan Kami.

  Saiyyid Qutb (Milestones) :
  “Para pendakwah dan pejuang Islam hendaklah memahami dengan sejelas-jelasnya bahawa agama ini adalah agama yang diwahyukan dan bahawa METODnya, yang sesuai dan harmoni dengan sifat-sifat agamanya, adalah juga didasarkan kepada panduan wahyu. Adalah sesuatu yang mustahil untuk mendiri dan menegakkan satu tatanan hidup agama ini tanpa mengikuti Metodnya yang tersendiri.

  Seseorang itu hendaklah memahami bahawa agama ini telah datang bukan sahaja untuk mengubah aqidah-aqidah dan amalan-amalan manusia tetapi juga METOD untuk melaksanakan perubahan-perubahan dalam aqidah-aqidah dan amalan-amalan itu. Agama ini membentukkan Aqidah bersama-sama dengan pembentukan sesuatu komuniti itu, ia juga membentuk sistem pemikirannya di samping ia menumpukan tenaganya dalam melaksanakan aspek-aspek praktikalnya. Oleh yang demikian, pembentukan sistem pemikirannya, Aqidahnya, dan cara hidupnya yang tersendiri itu, tidak memerlukan kepada metod yang lain, tetapi ianya terlaksana secara serentak.

  Daripada huraian di atas, kita sedar bahawa agama ini mempunyai METOD bertindaknya yang tersendiri. Justeru, kita perlu sedar bahawa METOD ini adalah sesuatu yang kekal abadi. Ia tidak terikat kepada sesuatu peringkat, atau sesuatu keadaan dan persekitaran yang tertentu, seumpamanya kepada zaman generasi Islam yang pertama. Sesungguhnya tatanan hidup agama ini tidak akan dapat didiri dan dibangunkan – pada bila-bila masa – melainkan melalui METOD ini sahaja.

  Peranan Islam ialah untuk mengubah Aqidah-aqidah dan amalan-amalan manusia, bersama-sama dengan sikap, pandangan dan cara berfikir mereka. METODnya adalah diturunkan melalui wahyu dan ianya adalah sama sekali berbeza dengan kesemua metod yang tidak bernilai daripada manusia yang berfikiran cetek.

  Metod perjuangan Islam adalah daripada Allah dan Rasul-Nya yang KEKAL ABADI, yang bersifat TIDAK BOLEH DIUBAH, ianya adalah SESUAI UNTUK KESEMUA ZAMAN DAN KESEMUA SITUASI DAN KEADAAN. Metod perjuangan daripada Allah adalah sesuai untuk umat Islam pada zaman kita di Malaysia kita ini, sebaliknya metod perjuangan melalui amalan sistem politik demokrasi adalah metod yang syirik dan kufur. Dalam ayat (al-Fatir :10) di bawah ini Allah melarang kita dengan jelas dan terang, serta muktamad agar kita tidak mengamalkan sistem politik demokrasi yang syirik dan kufur untuk dijadikan sebagai metod perjuangan kita.

  Firman Allah : Fatir 10
  Sesiapa yang mahukan kemuliaan (maka hendaklah ia berusaha mencarinya dengan jalan mematuhi perintah Allah), kerana bagi Allah jualah segala kemuliaan. Kepada Allahlah naiknya segala madah yang baik (yang menegaskan iman dan tauhid untuk dimasukkan ke dalam kira-kira balasan), dan amal yang soleh pula diangkat-Nya naik ( sebagai amal yang makbul – yang memberi kemuliaan kepada yang melakukannya). dan sebaliknya; orang-orang yang merancangkan kejahatan (untuk mendapat kemuliaan), adalah bagi mereka azab seksa yang berat; dan rancangan jahat mereka (kalau berkesanpun) akan rosak binasa.

  Allah menyifatkan orang-orang yang mengamalkan sistem politik demokrasi walaupun untuk tujuan dan matlamat yang suci dan murni kerana Allah, sebagai orang-orang yang merancang untuk melakukan KEJAHATAN yang akan diseksa di Akhirat nanti. Allah memerintahkan kita agar kita hanya berjuang melalui jalan dan metod daripada Allah dan Rasul-Nya sahaja yang diredhai Allah dan tidak melalui sebarang jalan dan metod yang syirik dan kufur seperti amalan sistem politik demokrasi kita yang tidak diredhai Allah.

  Sekian, Terima Kasih.

  WAN SOLEHAH AL- HALBANI

 7. SALAM,

  BERBEZA DAN BERKONTRADIKSI DENGAN PERJUANGAN RASULULLAH SAW ADALAH KAFIR

  Firman Allah : al-Imran 32
  Katakanlah : Taatlah kepada Allah dan Rasul, jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak kasihkan orang-orang kafir.

  Perjuangan UMNO dan PAS adalah berbeza dan berkontradiksi dengan total dengan perjuangan Rasulullah saw yang menjadikan seluruh mereka ini sebagai orang-orang kafir.

  JALAN RASULULLAH SAW ADALAH JALAN AL- QURAN, SUNNAH DAN SIRAH YANG SEMPURNA :

  1. Mengisytiharkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ untuk menegakkan kekuasaan Islam dan sistem kehidupan Islam, serta matlamat untuk menghapuskan kekuasaan Jahiliyah.

  2. Mengisytiharkan agama jahiliyah Mekah sebagai agama yang syirik dan kufur.

  3. Tidak mengamal, mengimani dan menganuti agama Jahiliyah.

  4. Tidak membolehkan amalan agama Jahiliyah bagi tujuan perjuangan Islam.

  5. Tidak mengiktiraf dan bersetuju terhadap agama Jahiliyah.

  6. Tidak bersetuju untuk menyerahkan hak dan kuasa untuk membuat peraturan dan undang-undang kepada manusia.

  7. Tidak mentaati peraturan dan undang-undang manusia.

  8. Menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan terbuka, aktif dan total terhadap agama Jahiliyah.

  9. Memisahkan diri daripada kepimpinan kufur dan kekuasaan kufur serta untuk memusuhi dan membencinya.

  10. Mengamalkan sikap tidak berkompromi dan non-konformis terhadap agama Jahiliyah.

  11. Mencabar dan mengancam agama Jahiliyah yang sedang berkuasa dan berdaulat.

  12. Bersedia dan sanggup untuk dizalimi dan ditindas oleh kekuasaan Jahiliyah dengan ketara dan berpajangan.

  13. Setelah memperolehi kekuatan, Islam akan melancarkan Jihad dan Perang terhadap Jahiliyah untuk menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kuasa manusia dan untuk mengembalikan pengabdian seluruh umat manusia kepada Allah sahaja.

  PERJUANGAN UMNO DAN PAS YANG MENGAMALKAN AGAMA DEMOKRASI ADALAH BERKONTRADIKSI DENGAN PERJUANGAN RASULULLAH SAW – INI ADALAH KERANA MEREKA MELAKUKAN PERKARA-PERKARA BERIKUT :

  1. Tidak mengisytiharkan matlamatnya untuk menghapuskan agama demokrasi sebagai agama yang syirik dan kufur;

  2. Tidak mengisytiharkan bahawa demokrasi ini adalah agama yang syirik dan kufur ;

  3. Mengamal dan menganuti agama demokrasi yang bererti mereka menganuti dan mengamalkan agama manusia yang syirik dan kufur ;

  4. Memboleh dan menghalalkan amalan agama demokrasi sebagai jalan untuk memperjuangkan Islam;

  5. Mengiktiraf, bersetuju dan meredhai agama demokrasi;

  6. Bersetuju dan redha untuk menyerahkan hak dan kuasa untuk membuat peraturan dan undang-undang kepada manusia ;

  7. Mentaati dan mematuhi peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia;

  8. Tidak menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap agama demokrasi yang syirik dan kufur ;

  9. Tidak memisahkan diri daripada kepimpinan kufur dan kekuasaan kufur serta tidak memusuhi dan membencinya;

  10. Tidak mengamalkan sikap tidak berkompromi dan non-konformis terhadap agama Jahiliyah;

  11. Tidak mencabar dan mengancam agama Jahiliyah yang sedang berkuasa dan berdaulat;

  12. Tidak akan dizalimi dan ditindas oleh kekuasaan Jahiliyah kerana cara berdakwah yang tidak mencabar dan mengancam kekuatan dan kekuasaan Jahiliyah;

  13. Tidak bersedia untuk melancarkan Jihad dan Perang terhadap Jahiliyah dan kekuasaan jahiliah serta tidak bercadang untuk menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kuasa manusia.

  UMNO dan PAS membuat undang-undang manusia, mereka menguat kuasakannya ke atas umat manusia, undang-undang itu pula ditaati dan dipatuhi manusia – kesemuanya bererti berbeza dan berkontradiksi dgn Metod Rasulullah saw yang mengeluarkan mereka dpd agama Allah .

  Sekian, Terima Kasih.

  Wan Solehah al-Halbani

 8. SALAM,

  TIDAK ADA IJTIHAD DAN MASALAHAH YANG MEMBOLEHKAN KITA UNTUK MENGAMALKAN SYSTEM POLITIK DEMOKRASI

  Persoalan dalam amalan agama demokrasi yang syirik dan kufur ini ialah persoalan AQIDAH, iaitu amalan agama demokrasi bererti kita membuat pilihan di antara TAUHID dengan SYIRIK, di antara ISLAM dengan KAFIR, bukan membuat pilihan di antara yang kurang mudharat dengan yang lebih mudharat, dan di antara yang kurang buruk dengan yang lebih buruk.

  Tidak ada ijtihad dan maslahah dalam memilih untuk mengamalkan agama demokrasi kerana itu bererti memilih KAFIR dengan meninggalkan ISLAM, memilih SYIRIK dengan meninggalkan TAUHID. Allah melarang kita daripada memperjuangkan Islam melalui amalan sistem politik demokrasi yang syirik dan kufur ini, di antaranya adalah diasaskan kepada hujjah-hujjah berikut :

  1. Tidak ada IJTIHAD dan MASLAHAH dalam masalah AQIDAH, maslahah hanya terhad kepada memilih di antara yang buruk dengan yang lebih buruk atau di antara yang mudharat dengan yang lebih mudharat, tetapi tidak untuk membuat pilihan di antara, Kufur dengan Iman, Tauhid dengan Syirik ;

  2. Tidak ada DHARURAH dalam amalan demokrasi, dharurah hanya dibenarkan dalam situasi yang amat terdesak yang tidak wujud lagi jalan keluar yang lain, iaitu mengikut Imam Ahmad, setelah seseorang itu diikat, atau dikurung atau dipukul dan diseksa, barulah wujudnya prinsip dharurah;

  3. Falsafah “MATLAMAT MENGHALALKAN CARA” tidak dapat diterima oleh Islam kerana ianya adalah falsafah Barat dan cara pemikiran Barat yang syirik dan kufur yang dikembangkan oleh Machiavelli;

  4. Tidak wujud “RUANG-RUANG YANG LUAS” dalam Aqidah dan Pemikiran Islam yang memboleh dan membenarkan kita untuk mengamalkan sistem politik demokrasi, di samping itu “ruang-ruang” dalam sistem politik demokrasi kita ini adalah ruang-ruang yang sedang berada di bawah kuat kuasaan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang apabila ianya diamalkan akan tetap dan pasti memasukkan para pengamalnya itu ke dalam kesyirikan dan kekufuran;

  5. Rasulullah saw menolak tawaran orang-orang kafir untuk melantik Baginda sebagai Raja – peristiwa ini berperanan sebagai hujjah yang konkerit dalam menolak segala hujjah yang memboleh dan menghalalkan amalan sistem politik demokrasi seperti ‘dharurah’, ‘matlamat menghalalkan cara’, dan ‘ruang-ruang luas dalam Aqidah dan Pemikiran Islam’;

  6. Rasulullah saw menolak tawaran kaum Yahudi untuk memeluk agama Islam dengan syarat Baginda sanggup untuk menghukum dengan hukuman yang ringan berbanding dengan hukum kitab Taurat;

  7. Membuat sesuatu kesalahan atau melibatkan diri dengan perbuatan yang merosakkan Aqidah Islam secara SENGAJA dan TERANCANG adalah dilarang oleh Allah swt;

  Segala hujjah seperti yang dipaparkan di atas ini menolak konsep IJTIHAD dan MASLAHAH, dan juga menolak konsep MATLAMAT MENGHALAKAN CARA’ daripada pemikiran kufur Barat yang dikemukakan oleh Machiavelli yang sama sekali berkontradiksi dengan hukum al-Quran.

  Firman Allah : Fatir 10
  Sesiapa yang mahukan kemuliaan (maka hendaklah ia berusaha mencarinya dengan jalan mematuhi perintah Allah), kerana bagi Allah jualah segala kemuliaan. Kepada Allahlah naiknya segala madah yang baik (yang menegaskan iman dan tauhid untuk dimasukkan ke dalam kira-kira balasan), dan amal yang soleh pula diangkat-Nya naik ( sebagai amal yang makbul – yang memberi kemuliaan kepada yang melakukannya). dan sebaliknya; orang-orang yang merancangkan kejahatan (untuk mendapat kemuliaan), adalah bagi mereka azab seksa yang berat; dan rancangan jahat mereka (kalau berkesanpun) akan rosak binasa.

  Ini adalah ayat al-Quran yang jelas, terang dan muktamad yang melarang kita daripada mengamalkan system politik demokrasi yang syirik dan kufur ini untuk dijadikan sebagai metod perjuangan kita.

  Sekian, terima kasih.

  Wan Solehah al-Halbani

 9. SALAM,

  METOD PERJUANGAN ISLAM ADALAH JIHAD, PERANG DAN REVOLUSI

  Firman Allah: al-Baqarah 193
  Dan berperanglah sehingga tiada lagi fitnah (penindasan) dan jadilah agama untuk Allah.

  Firman Allah : al-Hajj 40
  Sekiranya Allah tidak menjatuhkan segolongan manusia dengan segolongan yang lain, nescaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja, dan sinagog-sinagog dan juga masjid-masjid yang sentiasa disebut nama Allah dengan banyak padanya.

  Jihad dan Perang dalam Islam adalah diperintahkan Allah ke atas kita yang bertujuan untuk :

  1. Menghapuskan sistem PENGABDIAN MANUSIA KEPADA KUASA MANUSIA yang wujud dan beroperasi di bawah kekuasaan sesebuah kerajaan manusia seperti kerajaan demokrasi kita ini yang sekali gus ianya (peperangan itu) bererti menghapuskan segala penindasan, kezaliman, pencerobohan, kejahatan, ancaman, dan kerosakan yang sedang wujud dan berleluasa di bawah kekuasaannya;

  2. Mewujudkan sistem PENGABDIAN MANUSIA KEPADA KUASA ALLAH di bawah kekuasaan sesebuah kerajaan Allah yang akan mewujudkan keadilan, kebebasan dan keamanan di kalangan manusia mengikut neraca-neraca Allah;

  3. Menghapuskan sistem MANUSIA MENYEMBAH MANUSIA dan mewujudkan system manusia menyembah Allah sahaja.

  4. Menghapuskan PENINDASAN dan KEZALIMAN sekali gus untuk menegakkan keadilan dan kebebasan;

  5. Menghapuskan KEBATILAN untuk menengakkan kebenaran;

  6. Menegakkan KETUANAN ISLAM supaya agama Islam wujud sebagai agama yang paling berkuasa dan agung di atas muka bumi ini;

  Dalam mencapai seluruh Misi Islam Yang Maha Agung seperti di atas ini, Islam BERHAK untuk melancarkan Jihad dan Perang dalam bentuk yang OFENSIF ke atas sesuatu Negara Bangsa atau Kerajaan Demokrasi, atau ke atas mana-mana Kerajaan Manusia sekalipun tanpa terlebih dahulu ianya diserang, diperangi, dizalimi dan diancam oleh mana-mana negara atau kerajaan-kerajaan tersebut. Ini adalah doktrin FUNDAMENTALISME dalam kalimah Laailaahaillallah.

  Sekian, Terima Kasih.

  WAN SOLEHAH AL- HALBANI

 10. SALAM,

  Erti MENTALITI ISLAM :

  1. Islam bererti berpegang teguh kepada dua kalimah syahadah yang diikuti dengan amalan solat, puasa, zakat, haji dan seluruh syiar ibadat kepada Allah dan pelaksanaan peraturan dan undang-undang Allah dalam seluruh bidang kehidupan yang meliputi politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa;

  2. Peraturan dan undang-undang adalah agama – peraturan dan undang-undang Allah adalah agama Allah manakala peraturan dan undang-undang manusia adalah agama manusia;

  3. Allah itu adalah Tuhan kerana Dia adalah Pencipta, Pemelihara dan Pentadbir langit dan bumi dan segala apa yang berada di antara keduanya, dan Dia mencampuri dengan aktif dalam hal ehwal politik, kerajaan, pemerintahan dan undang-undang di dalam sesuatu negara di bumi;

  4. Demokrasi itu adalah agama, iaitu agama yang syirik dan kufur kerana ianya adalah didasarkan kepada Uluhiyah dan Rububiyah Manusia dan kerana ia menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan Laailaahillallah;

  5. Politik, kerajaan, pemerintahan dan undang-undang adalah isu-isu yang berhubung kait secara langsung dengan TUHAN dan AGAMA – Allah adalah Tuhan dalam politik Allah, manakala manusia adalah Tuhan-tuhan dalam politik demokrasi;

  6. Para pemimpin yang berkuasa dan memerintah di dalam sesebuah kerajaan demokrasi adalah Tuhan-tuhan manusia yang berkuasa dan berdaulat ke atas manusia;

  7. Ketaatan dan kepatuhan kepada peraturan dan undang-undang negara demokrasi bererti para pemerintah itu adalah Tuhan-tuhan yang disembah oleh manusia;

  8. Rakyat yang bersetuju dan menyokong sesebuah kerajaan demokrasi bererti mereka itu melantik para pemerintah itu sebagai Tuhan-tuhan yang berkuasa dan berdaulat ke atas manusia;

  9. Rakyat yang bersetuju dan menyokong sesebuah kerajaan demokrasi bererti mereka itu bersetuju dan menyokong Tuhan-tuhan manusia;

  10. Rakyat yang mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang demokrasi yang dibuat oleh para pemerintah bererti mereka itu menyembah para pemerintah itu sebagai Tuhan-tuhan yang layak disembah;

  11. Sikap dan tindakan-tindakan penafian dan pengingkaran yang terbuka dan aktif terhadap kerajaan demokrasi dan segala peraturan dan undang-undang demokrasi adalah syarat keimanan kepada Laailaahillallah, tanpanya bererti kerosakan kepada Laailaahillallah yang mengeluarkan seseorang itu daripada agama Allah;

  12. Perjuangan umat Islam di bumi ini adalah untuk menghapuskan kerajaan demokrasi ini untuk digantikan dengan sebuah kerajaan Islam kerana kerajaan demokrasi ini sememangnya adalah sebuah kerajaan yang syirik dan kufur;

  13. Perjuangan Islam melalui proses politik demokrasi ini adalah metod perjuangan yang berkontradiksi dengan metod al-Quran, Sunnah dan Sirah;

  14. Perang dan Revolusi terhadap kerajaan demokrasi Malaysia kita ini adalah Jihad Islam yang diperintahkan oleh Allah ke atas kita;

  15. Perang dalam Islam sememangnya dibenarkan tanpa terlebih dahulu kita ini diancam, dicabuli, dizalimi dan diperangi dengan syarat ianya adalah dilancarkan di atas dasar untuk menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kekuasaan manusia;

  16. Jihad yang paling utama sekali ialah Perang dan Revolusi untuk meruntuhkan sistem pengabdian manusia kepada kekuasaan manusia untuk kemudiannya digantikan dengan sistem pengabdian manusia kepada Allah sahaja;

  17. Perpaduan dan harmoni di antara berbagai-bagai kaum dan agama tidak dibenarkan dalam Islam melainkan kepada orang-orang kafir yang taat dan patuh kepada kerajaan Islam serta kepada peraturan dan undang-undang Islam;

  18. Allah memerintahkan kita untuk berjihad dan berperang untuk mewujud ‘Ketuanan Islam’ ke atas orang-orang kafir;

  19. Melantik pemimpin-pemimpin daripada golongan bukan Islam sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam walaupun mereka itu taat dan patuh kepada peraturan dan undang-undang negara serta mereka mengiktiraf agama Islam sebagai agama resmi Negara.

  Sekian, terima kasih.

  Wan Solehah al-Halbani

 11. SALAM,

  ERTI MENTALITI JAHILIYAH IALAH :

  1. Islam bererti berpegang teguh kepada dua kalimah syahadah yang diikuti dengan amalan solat, puasa, zakat, haji dan seluruh syiar ibadat kepada Allah sedangkan peraturan dan undang-undang dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabngsa bukanlah agama;

  2. Kalimah Laailaahillallah bererti Allah itu satu dan tidak lebih daripada satu, dan ianya tidak mempunyai sebarang hubung kait dengan politik, kerajaan, pemerintahan dan undang-undang;

  3. Allah itu adalah Tuhan kerana Dia adalah Pencipta, Pemelihara dan Pentadbir langit dan bumi dan segala apa yang berada di antara keduanya, tetapi Dia tidak mencampuri dalam hal ehwal politik, kerajaan, pemerintahan dan undang-undang di dalam sesuatu negara di bumi;

  4. Demokrasi itu bukanlah agama, ianya adalah satu sistem politik yang bertujuan untuk memilih para pemimpin, membuat peraturan dan undang-undang negara, dan untuk memerintah dan mentadbir Negara;

  5. Politik, kerajaan, pemerintahan dan undang-undang adalah isu-isu yang tidak ada kena mengena dengan Tuhan dan Agama;

  6. Para pemimpin yang berkuasa dan memerintah di dalam sesebuah kerajaan demokrasi bukanlah Tuhan-tuhan yang berkuasa dan berdaulat ke atas manusia;

  7. Ketaatan dan kepatuhan kepada peraturan dan undang-undang negara demokrasi tidak bererti para pemerintah itu adalah Tuhan-tuhan yang disembah oleh manusia;

  8. Rakyat yang bersetuju dan menyokong sesebuah kerajaan demokrasi tidak bererti mereka itu melantik para pemerintah itu sebagai Tuhan-tuhan yang berkuasa dan berdaulat ke atas manusia;

  9. Rakyat yang bersetuju dan menyokong sesebuah kerajaan demokrasi tidak bererti mereka itu bersetuju dan menyokong kesyirikan dan kekufuran;

  10. Rakyat yang mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang demokrasi yang dibuat oleh para pemerintah tidak bererti mereka itu menyembah para pemerintah itu sebagai Tuhan-tuhan yang layak disembah;

  11. Sikap dan tindakan-tindakan penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang terbuka, aktif dan total terhadap demokrasi, kerajaan demokrasi dan segala peraturan dan undang-undang demokrasi bukanlah syarat keimanan kepada kalimah Laailaahillallah dan ianya bukanlah sesuatu yang diperintahkan Allah ke atas kita;

  12. Perjuangan umat Islam di bumi ini bukanlah untuk menghapuskan kerajaan demokrasi ini untuk digantikan dengan sebuah kerajaan Islam kerana kerajaan demokrasi ini sememangnya adalah sebuah kerajaan Islam atau yang serasi dengan Islam;

  13. Perjuangan Islam melalui proses politik demokrasi ini adalah metod perjuangan yang selaras dan bersesuaian dengan metod al-Quran, Sunnah dan Sirah;

  14. Perang dan Revolusi terhadap kerajaan demokrasi Malaysia kita ini adalah satu bentuk “extremism” yang dilarang dalam Islam;

  15. Perang dalam Islam hanya dibenarkan setelah kita ini terlebih dahulu diancam, dicerobohi, dicabuli, dizalimi dan diperangi;

  16. Jihad tidak hanya terhad kepada Perang dan Revolusi, ianya mempunyai pengertian yang lebih luas yang mencakupi berbagai-bagai bidang kehidupan termasuklah perjuangan untuk memajukan negara, meningkatkan teknologi, menimba ilmu dan mencari kekayaan di bumi;

  17. Perpaduan dan harmoni di antara berbagai-bagai kaum dan agama adalah digalakkan dalam Islam;

  18. Konsep ‘Ketuanan Islam’ adalah sesuatu yang tidak wujud dalam pemikiran umat Islam dan justeru mereka tidak pernah dan tidak akan berjuang ke arah merealisasikan matlamat itu;

  19. Melantik pemimpin-pemimpin daripada golongan bukan Islam adalah dibenarkan dalam Islam asalkan mereka itu taat dan patuh kepada Perlembagaan Negara, peraturan dan undang-undang negara serta mereka mengiktiraf agama Islam sebagai agama resmi Negara.

  Sekian, terima kasih.

  Wan Solehah al-Halbani

 12. SALAM,

  JIHAD, PERANG DAN REVOLUSI KE ATAS NEGARA MALAYSIA UNTUK MENGHAPUSKAN SISTEM PENGABDIAN MANUSIA KEPADA KUASA MANUSIA

  Firman Allah :al-Baqarah 251
  Sekiranya Allah tidak menahan segolongan manusia dengan segolongan yang lain nescaya rosak binasalah bumi ini.

  Firman Allah : al-Hajj 40
  Sekiranya Allah tidak menjatuhkan segolongan manusia dengan segolongan yang lain, nescaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja, dan sinagog-sinagog dan juga masjid-masjid yang sentiasa disebut nama Allah dengan banyak padanya.

  Allah memerintahkan kita supaya melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi terhadap mana-mana kerajaan manusia yang MENGABDIKAN MANUSIA KEPADA KEKUASAAN MANUSIA seperti kerajaan demokrasi MALAYSIA kita ini atau mana-mana kerajaan manusia sekalipun yang memerintah manusia dengan undang-undang manusia dan yang tidak memerintah manusia dengan undang-undang Allah.

  Apabila sesuatu peraturan dan undang-undang manusia itu dikuat kuasakan ke atas manusia di bawah sesuatu kerajaan manusia seperti kerajaan demokrasi Malaysia kita ini, itulah ertinya kewujudan sistem PENGABDIAN MANUSIA KEPADA KEKUASAAN MANUSIA yang syirik dan kufur. Manusia yang diperintah menjadi para hamba kepada para pemerintah, manakala para pemerintah itu pula adalah para Tuhan yang mengabdian manusia kepada kuasa mereka di bawah sesuatu kerajaan manusia. Pengabdian manusia kepada kuasa manusia adalah satu penafian dan penolakan terhadap pengabdian manusia kepada Allah sahaja yang merosakkan Aqidah Islam.

  Allah memerintahkan kita agar kita melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi ke atas kerajaan manusia yang mengamalkan sistem pengabdian manusia kepada kuasa manusia. Inilah Jihad, Perang dan Revolusi dalam bentuknya yang OFENSIF yang terkandung dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.

  Khalifah Saiyyidina Umar ra telah menyerang, memerangi dan membunuh bangsa Farsi tanpa sebarang kezaliman dan provokasi daripada Raja dan kerajaan Farsi semata-mata kerana Islam menjalankan tanggungjawab untuk membebaskan rakyat Farsi daripada pengabdian manusia kepada kuasa manusia dan supaya akhirnya mereka itu mengabdikan diri mereka kepada kuasa Allah di bawah kerajaan Allah di bumi Farsi itu sendiri. Rakyat Farsi tidak merayu atau memohon untuk dibebaskan, malah mereka itu kesemuanya bersetuju dan menyokong Raja dan kerajaan mereka, namun peranan dan tanggungjawab kekuasaan Islam itu adalah untuk membebaskan mereka itu daripada belenggu pengabdian manusia kepada kerajaan manusia dengan pelancaran Jihad, Perang dan Revolusi.

  Sekirannya Khalifah Umar al-Khattab ra tidak melancarkan Jihad, Perang dan Revolusi dalam bentuknya yang OFENSIF ke atas Farsi dalam peperangan al-Qadisyiyyah itu yang bertujuan untuk menghapuskan sistem kerajaan manusia yang mengabdikan manusia kepada kuasa manusia, akan berlakulah di kalangan umat manusia di bumi Farsi itu KEHANCURAN dan KEROSAKAN yang amat besar. Peperangan al-Qadisyiyyah itu adalah satu manifestasi dalam alam realiti kita ini akan doktrin FUNDAMENTALISME Yang Maha Agung yang terkandung dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ.

  Ayat-ayat di atas ini adalah perintah Allah kepada kita yang terdiri daripada seluruh orang-orang yang beriman ini supaya kita menyerang dan berperang tanpa terlebih dahulu kita ini diserang, dicerobohi dan diperangi oleh musuh-musuh kita di atas prinsip untuk MEMPERTAHANKAN kebebasan manusia daripada dizalimi dan dibelenggu oleh sistem pengabdian manusia kepada kuasa manusia. Allah memerintahkan segolongan orang-orang yang beriman supaya menyerang, memerangi dan memberontak terhadap kerajaan demokrasi Malaysia kita ini kerana ianya adalah kerajaan manausia yang kafir, zalim dan fasik yang mengabdikan manusia kepada kuasa manusia agar kita dapat menghapuskan kehancuran dan kerosakan yang besar yang sedang wujud dan berlaku di kalangan umat manusia di bumi Malaysia kita ini.

  Sekian, Terima Kasih.

  WAN SOLEHAH AL-HALBANI

 13. SALAM,

  JIHAD, PERANG DAN REVOLUSI TERHADAP KERAJAAN DEMOKRASI MALAYSIA UNTUK MENGHAPUSKAN PENINDASAN

  Firman Allah: al-Baqarah 193
  Dan berperanglah sehingga tiada lagi fitnah (penindasan) dan jadilah agama untuk Allah.

  Firman Allah: al-Anfal 39
  Dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah lagi, dan jadilah agama untuk Allah.

  Ayat-ayat ini (2:193; 8:39) adalah ayat yang berbentuk UMUM dan MUKTAMAD. Jihad, Perang dan Revolusi adalah diperintahkan ke atas kita, iaitu ke atas seluruh umat Islam, dan bukanlah yang hanya terhad kepada kerajaan dan pemerintahan Islam sahaja, malah ke atas sesiapa sahaja yang beriman kepada Allah, Rasul-Nya dan Kitab-Nya untuk memerangi, meruntuh dan menghancurkan kekuatan dan kekuasaan kerajaan demokrasi Malaysia kita ini kerana, mengikut kriteria Islam, ianya adalah kerajaan yang melakukan penindasan, kezaliman, pencerobohan, ancaman, kejahatan dan kerosakan ke atas manusia dan kemanusiaan di bumi. Setelah orang-orang ramai memberontak dan berperang yang meruntuh dan menghancurkan kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur itu, barulah wujudnya gejala “jadilah agama untuk Allah”, iaitu jadilah agama Allah ini sebagai agama yang BERKUASA dan MEMERINTAH ke atas manusia yang menghapuskan segala penindasan, kezaliman, pencerobohan, ancaman, kejahatan dan kerosakan itu.

  Jihad dan Revolusi adalah diperintahkan ke atas kita agar agama Allah itu menjadi agama yang berkuasa dan memerintah seperti mana yang disebut dalam ayat ini “jadilah agama untuk Allah“. Perang dalam ayat ini adalah perang yang berbentuk OFENSIF, iaitu menyerang sebelum diperangi. Perang dan Revolusi ini adalah Jihad ke jalan Allah dan ianya adalah Metod Perjuangan daripada Allah yang membolehkan kita untuk meruntuh dan menghancurkan kerajaan manusia yang syirik dan kufur serta yang zalim dan menindas ini untuk digantikan dengan kerajaan Allah yang adil dan bebas.

  “Fitnah” dalam ayat ini adalah dimaksudkan kepada penindasan, iaitu penindasan yang wujud dalam bentuk peraturan dan undang-undang ciptaan manusia yang selain daripada Allah yang berkuasa dan berdaulat ke atas manusia. Peraturan dan undang-undang ciptaan manusia itu adalah kekufuran, dan setiap kekufuran itu disifatkan Allah sebagai penindasan, kezaliman, ancaman, pencerbohan, kejahatan dan kerosakan kepada manusia di bumi. Kerajaan, pemerintahan dan otoriti Sekular-Nasionalis-Demokratik-Kapitalis yang mengabdikan manusia kepada sesama manusia adalah satu “fitnah” yang diperintahkan oleh Allah s.w.t. untuk diperangi. Selagi “fitnah” itu wujud, selama itulah perang dikehendaki untuk dilancarkan sehingga “fitnah” itu, iaitu kerajaan, pemerintahan dan otoriti demokrasi itu, mengalami kehancuran; dan “jadilah agama untuk Allah”, iaitu sehingga Islam sahaja yang memerintah ke atas seluruh ideologi dan pemikiran yang lain dan ke atas seluruh umat manusia di bumi, Islam dan bukan Islam. Bagi umat Islam yang sedang berada di bawah naungan Sekular-Nasionalis-Demokratik-Kapitalis, Jihad dikehendaki untuk dijadikan sistem kehidupan hari-hari dan terus berkesinambungan sehingga hancurnya kufur (demokrasi) dan tertegaknya Islam. Ini adalah ayat REVOLUSI, iaitu ayat yang memerintahkan kita supaya MEMBERONTAK dan BERPERANG untuk meruntuh dan menghancurkan kekuataan dan kekuasaan sesuatu kerajaan kufur seperti kerajaan demokrasi Malaysia kita ini untuk kemudiannya digantikan dengan agama Islam, iaitu agama yang berkuasa dan memerintah.

  Sekian, Terima Kasih.

  WAN SOLEHAH AL- HALBANI

 14. SALAM,

  METOD PERJUANGAN ISLAM :

  1. Metod Islam adalah terdiri daripada tiga peringkat perjuangan :

  a. PROSES REVOLUSI (kebangkitan yang militen, radikal dan revolusyeneri);
  b. PERANG dan REVOLUSI;
  c. PASCA REVOLUSI;

  2. Proses Revolusi adalah terdiri daripada 4 konsep yang utama :

  a. DEKLARASI
  b. PENENTANGAN TOTAL
  c. TANPA KOMPROMI
  d. KONFRANTASI TERBUKA

  3. PROSES REVOLUSI DAN PERANG :

  a. Jihad Awal (Proses Revolusi) yang terdiri daripada sikap dan tindakan-tindakan yang berikut:-

  • Pembentukan Pergerakan Islam
  • Deklarasi
  • Penolakan total
  • Tanpa kompromi
  • Konfrantasi terbuka

  b. Jihad Qital (Revolusi) – melancarkan perang sama ada perang gerila atau peperangan terbuka.

  4. PERANAN PERGERAKAN ISLAM

  Fasa Pertama :

  a. Mengembang dan membentukkan Pergerakan Islam ke seluruh tanah air;
  b. Menyebarkan Aqidah dan Pemikiran Islam serta Metod Islam di kalangan massa umat Islam;
  c. Mencabar, mengganggu dan mengancam kerajaan demokrasi yang sedang berkuasa dan berdaulat ;
  d. Menggerak dan mengaktifkan massa umat Islam ke arah Kebangkitan, Jihad, Perang dan Revolusi.

  Fasa Kedua :

  a. Mengoperasikan pelancaran Jihad, Perang dan Revolusi;
  b. Mempastikan semangat perjuangan terus berkobar dan membara;
  c. Menghancurkan kufur dan kekuasaan kufur;
  d. Menegakkan kerajaan Islam.

  Fasa Ketiga :

  a. Memerangi dan membenteras saki-baki musuh-musuh Islam dan segala penentangan terhadap revolusi dan oleh itu mengukuh dan menstabilkan kerajaan Islam yang baru lahir itu;
  b. Sekiranya Negara Islam itu mengalami kehancuran dan keruntuhan, Pergerakan Islam akan berjuang untuk membangunkannya kembali.

  Sekian, terima kasih.

  WAN SOLEHAH AL- HALBANI

  SALAM,

 15. SALAM,

  METOD PERJUANGAN ISLAM – PROSES REVOLUSI :

  1. Proses Revolusi adalah satu fasa perjuangan yang wujud dalam bentuk konflik secara total dan terbuka di antara Pergerakan Islam dengan kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur yang akhirnya akan membawa kepada Jihad, Perang dan Revolusi;

  2. Proses Revolusi ini akan memakan masa yang agak lama, mungkin generasi demi generasi, yang kemudianya akan membawa kepada kebangkitan massa ummah yang akan membesar dan mengembang kepada Jihad, Perang dan Revolusi;

  3. Proses Revolusi ini adalah satu fasa perjuangan yang membolehkan sesuatu Pergerakan Islam itu untuk mengumpul, membina dan menjana KEKUATANNYA daripada segala sumber daripada dalam Pergerakan Islam itu sendiri dan juga segala sumber daripada persekitarannya;

  4. Ia bermula daripada satu Pergerakan Islam yang kecil sehingga ia membesar dengan mendapat sokongan dan penglibatan daripada seluruh massa umat Islam di persekitarannya;

  5. Pergerakan Islam amat memerlukan kepada segala KEKUATAN untuk mengatasi musuh-musuhnya, iaitu kekuatan iman dan ketaqwaan, kekuatan jiwa dan rohani, kekuatan tekad dan keazaman, kekuatan semangat dan komitmen yang amat mendalam kepada perjuangan, kekuatan perpaduan sesama para pejuang Islam, kekuatan dalam bentuk kefahaman yang mendalam mengenai Aqidah Islam dan juga Metod Islam, serta kekuatan fizikal dalam bentuk material, persenjataan dan latihan – segala kekuatan ini adalah amat diperlukan kerana ianya adalah untuk tujuan merampas kuasa politik negara yang kufur itu dengan Jihad, Perang dan Revolusi;

  6. Kebangkitan Islam dimulakan dengan pembentukan sebuah Pergerakan Islam yang MENDEKLARASIKAN matlamat perjuangannya secara terbuka untuk menghapuskan kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur ini untuk kemudianya digantikan dengan sebuah kerajaan Allah melalui Jihad, Perang dan Revolusi.

  7. Pergerakan Islam mengamalkan sikap dan tindakan-tindakan PENENTANGAN TOTAL dan TANPA KOMPROMI terhadap kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur ini;

  8. Pergerakan Islam mengelakkan diri mereka daripada mengamalkan sistem politik demokrasi, mereka memisah dan mengasingkan diri mereka daripadanya, mereka menolak kepimpinan yang sedia ada dan mereka berhimpun di bawah satu kepimpinan yang baru;

  9. Pergerakan Islam mengoperasikan proses penyebaran Aqidah dan Pemikiran Islam dalam bentuk TARBIYAH, TINDAKAN dan PERGERAKAN, dan bukan hanya tarbiyah demi tarbiyah sahaja tanpa tindakan;

  10. Pergerakan Islam sentiasa bertindak pro-aktif, agresif dan militen dalam MENCABAR, MENGGANGGU dan MENGANCAM kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur ini;

  Sekian, Terima Kasih.

  WAN SOLEHAH AL-HALBANI

  (BERSAMBUNG)

 16. (Sambungan)

  SALAM,

  METOD PERJUANGAN ISLAM – PROSES REVOLUSI :

  11. Sesebuah kerajaan demokrasi itu tidak diberi pilihan yang lain melainkan hanya untuk bertindak balas dalam bentuk MENINDAS dan MENZALIMI sesebuah Pergerakan Islam yang berbentuk agresif, militen, radikal dan revolusyeneri ini;

  12. Tindak balas yang zalim dan menindas sesebuah kerajaan demokrasi terhadap Pergerakan Islam ini hanyalah sekadar untuk menyelamatkan kerajaan mereka daripada mengalami kehancuran, mengelakkan pengusiran mereka daripada takhta pemerintahan mereka dan mengelakkan kehilangan segala harta dan kepentingan mereka – ia bertindak untuk mempertahan dan mengekalkan status quo;

  13. “ACTIONS” dalam bentuk segala agitasi dan desakan yang aktif, agresif dan militen daripada Pergerakan Islam akan menimbulkan “REACTIONS” daripada kerajaan demokrasi, iaitu “reactions” daripada pihak kerajaan dalam bentuk tindakan-tindakan yang tegas dan keras dalam membenteraskan kebangkitan Islam ini, kemudian “REACTIONS’ ini pula akan menimbulkan “COUNTER-REACTIONS” daripada Pergerakan Islam yang bertindak semakin agresif dan militen terhadap kerajaan;

  14. Segala “ACTIONS’, “REACTIONS” dan “COUNTER-REACTIONS” dalam bentuk segala tindakan dan serangan yang aktif, agresif dan militen yang saling berbalas-balas di antara kedua-dua pihak yang berkonflik ini akan merebak, menyemarak dan memuncak kepada satu situasi KONFRANTASI TERBUKA yang bersifat semakin hangat, getir dan sengit dari masa ke masa – situasi inilah yang menghidup, merangsang, menyegar dan mengkesinambungkan segala aktiviti Jihad, Perang dan Revolusi di kalangan para pejuang Islam;

  15. Suasana kehangatan konflik dalam bentuk segala tindakan saling berbalas-balas di antara kedua-dua pihak yang berkonflik itu akan menyumbangkan kepada kekesanan gerakan TARBIYAH yang dijalankan oleh Pergerakan Islam di kalangan massa umat Islam dan sekali gus ianya juga membantu untuk mencapai peningkatan tahap KETAQWAAN di kalangan mereka (massa umat Islam) yang diharapkan agar mereka itu akan akhirnya terserap ke dalam perjuangan dan Pergerakan Islam;

  16. Konflik ini adalah konflik hanya kerana AQIDAH semata-mata yang berbentuk ‘AGAMA menentang AGAMA’, dan ianya bukanlah konflik kerana bangsa, negara dan tanah air, atau kerana ekonomi, teknologi dan sebarang faktor yang lain daripada AQIDAH;

  17. Konflik ini adalah sesuatu yang DIPAKSAKAN ke atas kekuasaan demokrasi yang syirik dan kufur ini, iaitu sesuatu yang dicipta dan diwujudkan dengan sengaja, sedar dan terancang oleh Pergerakan Islam yang bersifat dan berbentuk agresif, militen, radikal dan revolusyeneri;

  18. Tanpa konflik seperti ini, umat Islam tidak akan mengalami kebangkitan, dan hal ini akan hanya mengakibatkan kelembapan dan akhirnya kelenyapan yang total kepada perjuangan Islam;

  19. Pergerakan Islam sedar bahawa mereka sebenarnya menanggung risiko yang amat besar, iaitu setelah melalui jalan-jalan yang berliku-liku dan mengalami segala pahit getir, yang memakan masa generasi demi generasi, mereka menghadapi dua kemungkinan – samada perjuangan mereka akan berakhir dengan menempa kejayaan atau mereka akan tumpas di bumi, namun mereka tetap dijamin untuk mencatat kejayaan dan kemenangan yang amat gemilang di sisi Allah swt di akhirat nanti!

  20. Pergerakan Islam tidak mengharapkan orang lain atau pihak yang lain untuk membantu mereka dalam mengatasi musuh-musuh mereka – mereka mengalah, mengatasi dan merampas kekuasaan politik itu dengan kekuatan yang ada pada mereka sendiri yang terkumpul, terjana dan terbina semasa dalam perjalanannya melalui proses TARBIYAH, TINDAKAN dan PERGERAKAN.

  Sekian, Terima Kasih.

  WAN Solehah al – Halbani

 17. ERTI AGAMA Oleh Wan solehah al-Halbani Temerloh, PAHANG DM Firman Allah : al-Anbia 25 Dan tiada seorang Rasul pun yang Kami utuskan sebelummu melainkan Kami wahyukan kepadanya bahawa sesungguhnya tiada Tuhan selain Aku sahaja. Oleh itu abdikanlah diri kamu kepadaku. ERTI agama ialah PERATURAN dan UNDANG-UNDANG. Peraturan dan undang-undang Allah adalah AGAMA ALLAH, manakala peraturan dan undang-undang demokrasi adalah AGAMA DEMOKRASI yang selain daripada Allah. Tuhan yang disembah dalam agama Allah itu adalah Allah, manakala Tuhan-tuhan yang disembah dalam agama demokrasi itu adalah para pemerintah yang terdiri daripada manusia kerana mereka itu adalah orang-orang yang berhak dan berkuasa untuk membuat peraturan dan undang-undang untuk manusia, mereka berhak dan berkuasa untuk memerintah ke atas manusia, dan mereka berhak dan berkuasa untuk ditaati dan dipatuhi manusia – al-Quran menamakan para pemerintah yang dilantik sebagai Tuhan-tuhan Manusia ini sebagai TAGHUT. Perdana Menteri dan para Menteri, ahli Parlimen dan Dun serta Raja-Raja Melayu kita yang sedang berkuasa, berdaulat dan memerintah di dalam negara kita ini adalah TUHAN-TUHAN MANUSIA atau TAGHUT kerana mereka berhak dan berkuasa untuk membuat peraturan dan undang-undang untuk manusia, mereka berhak dan berkuasa untuk memerintah ke atas manusia, dan mereka berhak dan berkuasa untuk ditaati dan dipatuhi manusia. Agama yang sedang dianuti dan diamalkan oleh umat Islam kita di Malaysia kita ini adalah agama demokrasi, iaitu agama manusia yang syirik dan kufur kerana ianya adalah didasarkan kepada Uluhiyah dan Rububiyah Manusia. Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran – Nisa) : Jika Uluhiyah dan Rububiyah itu dipercayai milik Allah Yang Maha Esa sahaja maka itulah sifat keagamaan daripada para hamba kepada Allah Yang Maha Esa, itulah Ubudiyah daripada manusia kepada Allah Yang Maha Esa sahaja, itulah ketaatan daripada manusia kepada Allah Yang Maha Esa sahaja dan itulah kepatuhan kepada sistem hidup Allah Yang Maha Esa sahaja tanpa sebarang sekutu. Allah sahaja yang berhak memilih sistem hidup yang tertentu bagi manusia. Dialah sahaja yang berhak mengaturkan undang-undang bagi mereka. Dialah sahaja yang berhak menetapkan neraca-neraca ukuran, nilai-nilai, peraturan-peraturan hidup dan sistem-sistem masyarakat bagi manusia. Tiada siapa yang lain daripada Allah samada berupa individu-individu atau kelompok-kelompok mempunyai sesuatu daripada hak yang seperti ini kecuali dengan berlandaskan syariat Allah, kerana hak ini merupakan kehendak yang wajib bagi Uluhiyah dan Rububiyah, juga merupakan gejalanya yang nyata dan yang menentukan cirri-cirinya yang khusus. Adapun jika Uluhiyah dan Rububiyah itu dipercayai milik kepada mana-mana makhluk Allah samada secara berkongsi dengan Allah atau bersendirian tanpa Allah, maka itulah sifat keagamaan daripada hamba kepada yang lain daripada Allah, itulah Ubudiyah daripada manusia kepada yang lain daripada Allah, itulah ketaatan manusia kepada yang lain daripada Allah, iaitu ketaatan dalam bentuk mengikut dan mematuhi sistem-sistem, peraturan-peraturan, undang-undang, nilai-nilai dan neraca-neraca ukuran yang digariskan oleh manusia tanpa berlandaskan kitab Allah dan kuatkuasa-Nya malah berlandaskan sandaran-sandaran yang lain yang menjadi sumber kuasa yang diambil oleh mereka. Oleh sebab itu di sini tidak ada agama, tidak ada iman dan tidak Islam, malah yang ada ialah kesyirikan, kekafiran, kefasikan dan penderhakaan. Inilah keseluruhan persoalan dan hakikatnya. Oleh sebab itu perlanggaran terhadap batas-batas hukum-hukum Allah adalah dikira sama sahaja samada melanggar satu undang-undang atau melanggar semua undang-undang, kerana persoalan itu satu sahaja, iaitu persoalan agama mengikut pengertian tadi dan seluruh undang-undang syariat itu adalah agama belaka. Yang dikira di sini ialah dasar yang dipegang manusia. Adakah dasar itu membulatkan Uluhiyah dan Rububiyah dengan segala cirri-cirinya kepada Allah Yang Maha Esa atau mempersekutukan-Nya dengan seseorang yang lain daripada makhluk-Nya walaupun mereka mendakwa menganut agama Islam dan walaupun lidah mereka mengaku sebagai orang-orang Islam. Kriteria yang menentukan ISLAM atau KUFUR sesuatu agama adalah konsep-konsep ULUHIYAH dan RUBUBIYAH – Uluhiyah dan Rububiyah Allah adalah agama Allah manakala Uluhiyah dan Rububiyah Manusia adalah agama Manusia yang syirik dan kufur : 1. Rububiyah Allah bererti Allah adalah Tuhan kita kerana Allahlah yang berkuasa untuk membuat dan meluluskan peraturan dan undang-undang untuk kita taati, Allahlah yang berhak ke atas politik, kerajaan dan pemerintahan, iaitu Allahlah yang berhak untuk mengabdikan kita kepada kekuasaan-Nya, dan sekali gus Rububiyah Allah bererti penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang terbuka, aktif dan total terhadap kuasa manusia untuk membuat peraturan dan undang-undang untuk ditaati oleh manusia, iaitu peraturan dan undang-undang ciptaan manusia yang selain daripada Allah; 2. Uluhiyah Allah bererti Allah adalah Tuhan kita kerana segala peraturan dan undang-undang Allah dalam seluruh bidang kehidupan kita ditaati dan dipatuhi oleh kita yang bererti kita menyembah Allah, dan sekali gus Uluhiyah Allah mempunyai pengertian penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang terbuka, aktif dan total terhadap ketaatan dan kepatuhan kepada Tuhan-tuhan manusia dan kepada peraturan dan undang-undang manusia. Agama manusia adalah terdiri daripada Uluhiyah dan Rububiyah Manusia : 1. Rububiyah Manusia bererti manusia adalah TUHAN kita kerana manusialah yang berkuasa untuk membuat dan meluluskan peraturan dan undang-undang untuk kita, iaitu manusialah yang berhak untuk mengabdikan kita kepada undang-undang dan kekuasaannya dan sekali gus ia menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap undang-undang dan kuasa Allah untuk membuat peraturan dan undang-undang untuk kita; 2. Uluhiyah Manusia bererti manusia itu adalah TUHAN kita kerana kita mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang manusia itu dalam seluruh bidang kehidupan kita, dan sekali gus ia juga bererti kita menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan aktif dan total terhadap ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan peraturan dan undang-undang Allah. Sifat-sifat Uluhiyah dan Rububiyah Allah inilah yang mewujudkan peraturan dan undang-undang Allah. Justeru kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ ini bererti tiada peraturan dan undang-udang yang lain melainkan peraturan dan undang-udang Allah. Sekali gus ini juga bererti kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan terbuka, aktif dan total terhadap segala peraturan dan undang-undang manusia seperti peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia yang selain daripada Allah yang kini sedang kita amalkan di dalam negara Malaysia kita ini. Di satu pihak yang lain, kita dapati kewujudan sifat-sifat Uluhiyah dan Rububiyah Manusia dalam system politik demokrasi atau system politik manusia yang mewujudkan peraturan dan undang-undang manusia, dan peraturan dan undang-undang manusia inilah ertinya AGAMA MANUSIA yang selain daripada agama Allah atau Taghut. Kita kini mengamal dan mempraktikkan peraturan dan undang-undang demokrasi serta kita meredhai dan menyetujuinya tanpa menyedari bahawa itu bererti kita telah mengimani, menganuti dan mengamalkan agama demokrasi, iaitu agama Taghut yang mengeluarkan kita daripada agama Allah. Ini adalah sesuatu yang amat lumrah dan berleluasa yang kini sedang merundung seluruh massa umat Islam kita di Malaysia kita ini. Namun seluruh massa umat Islam kita kini sedikitpun tidak menyedari mengenai nasib kita yang amat malang dan traumatis ini yang kini sedang menimpa ke atas kita. Kesemua hujjah-hujjah yang dipaparkan di sini menjuruskan kepada satu kefahaman – bahawa PERATURAN dan UNDANG-UNDANG itu adalah AGAMA : 1. Agama Allah bererti kewujudan, palaksanaan dan penguatkuasaan peraturan dan undang–undang Allah dalam seluruh bidang kehidupan manusia ke atas manusia dan ketaatan dan kepatuhan seluruh manusia kepada peraturan dan undang-undang-Nya; 2. Agama demokrasi bererti kewujudan, palaksanaan dan penguatkuasaan seluruh peraturan dan undang–undang demokrasi ciptaan manusia ke atas manusia dalam seluruh bidang kehidupan manusia dan ketaatan dan kepatuhan seluruh manusia kepada peraturan dan undang-undang manusia itu. Inilah pengertian “AGAMA” pada mula-mula ianya diturunkan kepada para nabi sekelian termasuk kepada junjungan besar kita Rasulullah saw, tetapi pengertian “AGAMA” kini seperti mana yang difahami dan dipraktikkan oleh majoriti daripada seluruh massa umat Islam di dunia kini sudah jauh terpesong daripada pengertiannya yang sebenar – agama Islam kini hanyalah terdiri daripada ucapan dan kepercayaan kepada dua kalimah syahadah dengan mempraktikkan solat dan puasa serta syiar-syiar ibadat yang lain sahaja tanpa ketaatan dan kepatuhan kepada PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG ALLAH dalam seluruh bidang kehidupan manusia. Pengertian “agama“ seperti ini adalah kesesatan yang lahir daripada MENTALITI JAHILIYAH. Tanpa PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG ALLAH, “agama” seperti ini tidak lagi boleh disifatkan sebagai agama Allah. Firman Allah : Yusuf 76 Maka Yusuf lebih dahulu memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung adiknya (Bunyamin), kemudian dia mengeluarkan piala penyukat itu daripada karung adiknya. Demikianlah Kami aturkan ta’bir kepada Yusuf. Sebenarnya dia tidak boleh menahan mengambil adiknya menurut undang-undang Raja, melainkan jika dikehendaki Allah. Kamilah yang mengangkatkan darjat-darjat mereka yang Kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berilmu itu ada yang lagi lebih tinggi ilmunya. Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran) : Ayat ini menggariskan pengertian kata-kata “ad-Din” di tempat ini dengan garisan yang amat halus. Ia dimaksudkan dengan pengertian peraturan dan undang-undang Raja, kerana peraturan dan undang-undang Raja tidak menghukumkan pencuri dengan menahannya sebagai balasan terhadap pencurinya, kerana undang-undang menahan pencuri itu dari peraturan dan undang-undang agama Ya’kub, iaitu undang-undang yang telah dipersetujui oleh saudara-saudara Yusuf untuk menghukum mereka, lalu Yusuf mengenakan hukuman itu ke atas mereka apabila piala Raja itu didapati tersembunyi di dalam karung kenderaan adiknya. Al-Quran mengungkapkan peraturan dan undang-undang itu sebagai “ad-Din”(agama). Pengertian al-Quran yang amat jelas ini telah terluput di dalam jahiliyah abad dua puluh dari kefahaman seluruh manusia sama ada dari mereka yang bernama kaum Muslimin atau dari pengganut-pengganut Jahiliyah. Mereka hanya membataskan pengertian “ad-Din” setakat kepercayaan-kepercayaan dan upacara-upacara ibadat sahaja. Mereka mengira setiap orang yang beriman kepada wahdaniyah Allah, beriman kepada Rasul, kepada malaikat, kitab-kitab suci, hari akhirat,.qada’ dan qadar, baik dan buruknya serta menunaikan ibadat-ibadat yang diwajibkan sebagai orang yang masuk ke dalam “agama Allah” walaupun bagaimana patuhnya mereka tunduk dan bagaimana tingginya mereka mengitirafkan kuasa Hakimiyah atau kuasa pemerintahan kepada yang lain dari Allah, iaitu dari Tuhan-tuhan palsu yang berbagai-bagai bentuk yang ada di bumi ini, sedangkan nas AL-Qur’an di sini menggariskan pengertian “agama Raja” sebagai peraturan dan undang-undang Raja, begitu juga pengertian “agama Allah” ialah sebagai peraturan dan undang-undang Allah. Kini pengertian ”agama Allah” telah menjadi kurus dan susut sehingga ia tidak lagi bererti melainkan sebagai kepercayaan-kepercayaan dan upacarara-upacara ibadat sahaja di sisi khalayak ramai pengganut-pengganut budaya jahiliyah, tetapi ia tidak pernah diertikan begitu sejak agama ini datang (ke dunia ini) mulai Adam, Nuh hingga kepada Muhammad salawatullahi wasalamu-Hu ‘alayhim ajma’in. Ia selama-lamanya diertikan sebagai keta’atan dan kepatuhan kepada Allah yang Maha Esa sahaja dengan menjunjung peraturan dan undang-undang yang ditetapkan Allah dan menolak peraturan dan undang-undang yang diatur oleh orang lain dari Allah, serta menentukan sifat Uluhiyah kepada Allah S.W.T.sahaja baik di bumi mahupun di langit, juga menentukan sifat Uluhiyah kepada Allah S.W.T sahaja yang mengendalikan seluruh manusia, iaitu kuasa Hakimiyah-Nya, kuasa undang-undang dan peraturan-Nya dan kuasa pemerintahannya.Yang selama-lamanya menjadi persimpangan jalan yang memisahkan di antara orang yang berada di dalam agama Allah dengan orang yang berada dalam ‘agama Raja’ ialah golongan yang pertama mematuhi dan mentaati peraturan Allah dan undang-undang-Nya sahaja, sedanngkan golongan yang satu lagi mematuhi dan mentaati peraturan dan undang-undang Raja atau mengambil sikap mempersekutukan Allah, iaitu mereka mematuhi dan mentaati Allah dalam urusan itiqad dan upacara-upacara ibadat dan mematuhi dan mentaati yang lain dari Allah dalam urusan peraturan dan undang-undang. Ini adalah dari pengertian agama yang diketahui secara pasti atau dari pengertian Aqidah Islamiyah yang amat jelas. Setengah orang yang mahu bersikap lembut terhadap orang ramai (Islam) pada hari ini cuba mencari alasan keuzuran yang memaafkan mereka iaitu mereka tidak mengetahui pengertian istilah “agama Allah” dan justeru itu mereka tidak mendesak dan berusaha supaya berhakimkan syariat Allah sahaja dengan sifatnya sebagai pengertian “agama”, dan kejahilan mereka terhadap pengertian “agama” itulah yang memaafkan mereka daripada disifatkan sebagai pengikut Jahiliyah yang mempersekutukan Allah. Saya tidak fikir bagai mana kejahilan mereka dari awal-awal lagi terhadap hakikat agama ini boleh memasukkan mereka dalam lingkungan “agama” ini. Sebenarnya kepercayaan terhadap sesuatu itu merupakan hasil daripada pengenalannya. Oleh itu apabila mereka tidak mengetahui hakikat sesuatu Aqidah, maka bagai mana mereka boleh mempercayai? Bagai mana mereka dapat mengira diri mereka sebagai pendukung Aqidah itu sedangkan mereka daripada awal-awal lagi tidak mengetahui pengertiannya? Kejahilan yang seperti ini mungkin dapat melepaskan mereka daripada hisab akhirat atau diringankan azab mereka di sana, sedangkan tanggungjawab dan dosa mereka akan dibebankan ke atas bahu pihak yang tidak mengajar kepada mereka hakikat yang sebenarnya iaitu ulama-ulama, tetapi ini adalah urusan perkara ghaib yang terserah kepada Allah sahaja. Sebaliknya perbahasan mengenai balasan akhirat terhadap pengikut-pengikut Jahiliyah umumnya itu tidaklah mempunyai faedah yang besar, perbahasan itu tidak perlu kepada kita manusia yang diseru kepada Islam di bumi ini. Yang perlu kepada kita ialah menjelaskan hakikat agama yang dihayati orang ramai (Islam ) pada hari ini dan secara pasti ia bukannya agama Allah kerana agama itu ialah peraturan dan undang-undangnya yang berlandaskan nas-nas al-Quran yang jelas. Oleh itu sesiapa yang berada dibawah naungan peraturan dan syariat Allah bererti dia berada di dalam agama Allah, dan barang siapa berada di dalam peraturan dan undang-undang Raja, maka dia berada di dalam agama Raja dan hakikat ini tidak boleh dipertikaikan lagi . Orang-orang yang jahil terhadap pengertian agama tidak mungkin percaya kepada agama ini, kerana kejahilan di sini melibatkan pokok hakikat asasi agama, dan orang yang jahil terhadap hakikat asasi itu tidak mungkin – dari segi akal dan realiti – dianggap sebagai orang yang percaya kepadanya, kerana kepercayaan terhadap sesuatu itu merupakan hasil daripada kefahaman dan pengenalan. Ini merupakan sesuatu yang badihi atau cukup jelas sekali . Adalah lebih baik bagi kita – dari berusaha mempertahankan orang ramai yang berada di dalam lingkungan agama yang bukan agama Allah itu dan mencari alasan keuzuran yang memaafkan mereka serta cuba menjadi lebih kasihan belas terhadap mereka daripada Allah yang telah menjelaskan pengertian agama-Nya dan batas-batasnya…………..lebih baik bagi kita daripada semua usaha ini ialah kita harus mula berusaha memperkenalkan kepada orang ramai Islam hakikat pengertian agama Allah supaya mereka masuk ke dalam lingkungannya atau menolaknya. Langkah ini adalah lebih baik bagi kita dan bagi orang ramai Islam, kerana langkah ini dapat melepaskan kita daripada tanggungjawab terhadap kesesatan orang-orang yang jahil terhadap agama ini, yang mana akibat daripada kejahilan itu menyebabkan mereka sebenarnya tidak menganut agama itu. Langkah ini juga lebih baik bagi orang ramai Islam kerana ia membawa mereka berdepan dengan hakikat kedudukan mereka yang sebenarnya, iaitu mereka berada di dalam agama Raja bukannya di dalam agama Allah. Ini boleh menimbulkan satu kesedaran yang kuat yang boleh mengeluarkan mereka daripada Jahiliyah kepada Islam dan daripada agama Raja kepada agama Allah. Huraian Saiyyid Qutb mengenai ayat di atas ini merumuskan bahawa peraturan dan undang-undang Allah adalah AGAMA ALLAH. Agama Raja, iaitu ungkapan “Din al-Maliki” di dalam ayat di atas ini adalah diertikan sebagai PERATURAN dan UNDANG-UNDANG RAJA. Di sini al-Quran menetapkan konsep yang utama dalam Aqidah dan Pemikiran Islam – bahawa PERATURAN dan UNDANG-UNDANG adalah AGAMA. Mengikut definisi dan pengertian AGAMA seperti mana yang dinyatakan di dalam ayat di atas ini, PERATURAN dan UNDANG-UNDANG ALLAH adalah AGAMA ALLAH, manakala PERATURAN dan UNDANG-UNDANG DEMOKRASI adalah AGAMA DEMOKRASI. Firman Allah: an-Nisa 60 Tidakkah engkau perhatikan bahawa orang-orang yang mendakwakan bahawa mereka beriman kepada yang diturunkan kepada engkau dan yang diturunkan sebelum daripada engkau, mereka hendak meminta hukum kepada taghut, sedangkan mereka disuruh supaya kufurkan terhadap taghut. Syaitan menghendaki supaya ia menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Sayyid Qutb (Fizilalil Quran- an-Nisa 60) : Yakni tidakkah engkau melihat sesuatu yang sungguh menghairankan, iaitu ada sekumpulan, manusia yang mendakwa beriman, tetapi pada waktu yang sama merka telah meruntuhkan dakwaan itu. Mereka mendakwa beriman kepada wahyu yang diturunkan kepadamu dan wahyu yang telah diturunkan sebelum daripadamu. Kemudian mereka tidak mahu berhakimkan kepada wahyu yang diturunkan kepadamu dan kepada wahyu yang diturunkan sebelum daripadamu. Malah mereka mahu berhakimkan kepada sesuatu yang lain, kepada peraturan yang lain dan hukum-hukum yang lain. Mereka mahu berhakimkan kepada peraturan Taghut yang tidak mengambil daripada wahyu yang diturunkan kepadamu dan daripada wahyu yang diturunkan sebelummu, iaitu peraturan yang tidak dikawal dan ditimbang dengan neraca wahyu yang diturunkan kepadamu dan wahyu yang diturunkan sebelummu. Oleh sebab itulah peraturan ini dikatakan Taghut yang zalim dan keterlaluan kerana ia mendakwa memiliki salah satu daripada ciri-ciri Uluhiyah dan kerana ia tidak tunduk kepada neraca Uluhiyah yang betul. Mereka berbuat begitu bukan kerana jahil dan bukan pula berdasarkan sangkaan-sangkaan malah mereka memang mengetahuinya dengan sepenuhnya dan dengan pengetahuan yang cukup bahawa perbuatan berhakimkan Taghut adalah satu perbuatan yang diharamkan Allah. “meskipun mereka diperintah supaya mengingkarinya”. Oleh kerana itu perbuatan mereka dalam perkara ini bukan kerana kejahilan dan tidak pula kerana sangkaan malah mereka lakukannya dengan sengaja, dengan qasad dan niat. Oleh sebab itu dakwaan mereka yang mengaku beriman kepada wahyu yang diturunkan kepadamu dan kepada wahyu yang diturunkan sebelummu adalah satu dakwaan yang tidak betul dan jujur, malah yang sebenarnya syaitan mahu membawa mereka ke dalam kesesatan yang tidak ada harapan lagi untuk mereka kembali ke pangkal jalan. Firman Allah: al-Maidah 44 Barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan Allah mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Saiyyid Qutb (Fizlalil Quran) : Dengan kenyataan yang sedemikian tegas dan pasti dan penjelasan yang sedemikian umum dan menyeluruh yang terkandung dalam kata-kata “Barang Siapa’’ dan jawapannya, maka keumuman ini adalah melangkaui batas-batas keadaan, zaman dan tempat dan membentuk satu hukum yang menyeluruh yang mencakup setiap mereka yang tidak menghukum dengan peraturan yang telah diturunkan Allah SWT dalam mana-mana kaum sekalipun. Sebabnya ialah seperti yang telah kami jelaskan sebelum ini, iaitu orang–orang yang tidak mahu menghukum dengan syari’at yang telah diturunkan Allah SWT adalah bererti menolak Uluhiyah Allah SWT, kerana di antara ciri-ciri dan kehendak-kehendak Uluhiyah itu ialah ciri al-Hakimiah iaitu ciri yang memiliki kuasa menetapkan undang-undang dan peraturan. Oleh sebab itu sesiapa yang menghukum dengan undang-undang dan peraturan yang lain daripada syari’at yang telah diturunkan Allah SWT , maka bererti ia menolak Uluhiyah Allah SWT dan ciri-cirinya dari satu segi dan mendakwa dirinya mempunyal hak Uluhiyah dan ciri-cirinya dari satu segi yang lain. Dan apakah lagi yang membawa kepada kekufuran jika tidak kedua-dua bentuk penolakan ini? Apakah nilai pengakuan beriman atau memeluk Islam dengan lisan sahaja, sedangkan amalan – iaitu pengungkapan yang lebih kuat dari percakapan – melafazkan kekufuran yang lebih jelas dari kekufuran. Huraian-huraian Saiyyid Qutb mengenai ayat-ayat di atas menjelaskan bahawa AGAMA ALLAH adalah KEPERCAYAAN, PERATURAN dan UNDANG-UNDANG daripada ALLAH, dan agama tanpa peraturan dan undang-undang Allah dalam seluruh bidang kehidupan yang meliputi bidang-bidang solat, puasa, zakat, haji dan dalam politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa, agama itu bukanlah agama daripada Allah. Setakat mengucap dua kalimah syahadah dan mempercayai Rukun Iman dan Rukun Islam tanpa mengambil peraturan dan undang-undang Allah dalam seluruh bidang kehidupan manusia bukanlah bererti menganuti dan beriman dengan agama Allah. Beriman kepada Allah bererti mengambil peraturan dan undang-undang Allah dalam seluruh bidang kehidupan yang meliputi solat dan puasa serta politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa dengan sekali gus menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan terbuka, aktif dan total terhadap peraturan dan undang-undang yang selain daripada Allah seperti peraturan dan undang-undang demokrasi. Kerosakan AQIDAH di kalangan massa umat Islam kita kini telah sampai ke peringkat kerosakan yang total dan amat ketara sehingga kita langsung tidak pernah menyedari bahawa kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti peraturan dan undang-undang itu adalah hak Allah, dan kita juga tidak menyedari bahawa PERATURAN dan UNDANG-UDANG ALLAH inilah juga ertinya AGAMA ALLAH. Kita tidak nampak hubung kait di antara kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dengan peraturan dan undang-undang, malah kita berpegang kepada pandangan kita bahawa pengertian kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ sejak daripada asal agama ini diturunkan lagi sememangnya tidak pernah ada apa-apa kaitan dengan peraturan dan undang. Inilah gejala kerosakan Aqidah Islam yang wujud dan berlaku di kalangan seluruh umat Islam kita yang total yang sedang menghantui seluruh massa umat Islam kita baik di Malaysia mahupun di dunia kita ini! Apakah ertinya agama Islam dan siapakah seseorang Muslim? Islam adalah KETAATAN dan KEPATUHAN kepada agama Allah, iaitu khususnya kepada peraturan dan undang-undang Allah, manakala seseorang Muslim itu adalah sseeorang yang mengucapkan dua kalimah syahadah dan yang berpegang teguh kepadanya yang diikuti dengan ketekunannya dalam MENTAATI dan MEMATUHI segala peraturan dan undang-undang Allah dalam seluruh bidang kehidupan manusia yang meliputi solat, puasa dan haji serta seluruh syiar ibadat yang lain dan seluruh peraturan dan undang-undang Allah dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa. Firman Allah : al-Imran 18, 83, 85 Allah sendiri menyaksikan tiada Tuhan melainkan hanya dia dan para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga (turut menyaksikan) Ia menegakkan keadilan. Tiada Tuhan melainkan Dia yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Patutkah sesudah (menerima dan mengakui perjanjian) itu, mereka mencari agama lain daripada Allah ? Padahal kepada-Nyalah tunduk taat sekelian makhluk yang ada di langit dan di bumi , sama ada dengan suka ataupun terpaksa, dan kepada-Nya mereka dikembalikan. Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam , maka tidak akan diterima daripadanya , dan ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi. Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran – al-Imran): “Erti Islam ialah ketaatan berhakimkan kepada kitab Allah, mematuhi dan mengikutnya. Sesiapa yang tidak berbuat demikian, maka tidak ada agama baginya dan dia bukannya seorang Muslim walau pun dia mendakwa beragama Islam dan berpegang dengan agama Allah. Kerana agama Allah digaris, dijelas dan ditafsir oleh Allah s.w.t sendiri dan bukannya tunduk kepada pentafsiran dan penggarisan hawa nafsu manusia yang masing-masing menggaris dan mentafsirkan mengikut sesuka hati mereka. Islam bukannya semata-mata pengakuan, bukannya semata-mata panji-panji, bukannya semata-mata kata-kata yang diucapkan lisan, malah bukannya kepercayaan yang dikandung oleh hati dengan diam dan tenang, bukannya upacara-upacara ibadat perseorangan yang ditunaikan oleh individu-individu dalam solat, haji dan puasa …. tidak, ini bukannya Islam yang menjadi satu-satunya agama yang diredhai Allah dari para hambaNya, malah Islam ialah penyerahan diri, ketaatan dan ikutan yang patuh. Islam ialah berhakimkan kitab Allah dalam segala urusan hamba. Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran – al-Imran) : Jelaslah bahawa keislaman sekelian makhluk alam ialah keislaman yang tunduk kepada perintah, mengikut peraturan dan mematuhi undang-undang. Di sini ternyatalah betapa beratnya Allah swt memberi perhatian-Nya dalam menjelaskan makna Islam dan hakikatnya dalam setiap kesempatan yang sesuai supaya jangan termasuk dalam fikiran seseorangpun bahawa Islam itu merupakan kalimah syahadah yang diucapkan oleh lisan atau merupakan tasdik yang hanya mantap di hati tanpa diikuti oleh kesan-kesannya yang amali, iaitu mengikut undang-undang dan peraturan Allah dan merealisasikan undang-undang dan peraturan itu di dalam realiti hidup mereka. Saiyyid Qutb menghuraikan bahawa Islam adalah KETAATAN dan KEPATUHAN kepada peraturan dan undang-undang Allah dan seseorang Muslim itu adalah seseorang yang MENTAATI dan MEMATUHI seluruh peraturan dan undang-undang Allah. Umat Islam kita yang tidak mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang Allah, sebaliknya mereka mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia serta mereka menyetujui dan meredhainya, mereka ini bukanlah orang-orang Islam di sisi kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Firman Allah: al-Nisa 59 Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan orang-orang yang berkuasa di antara kamu. Sayyid Qutb (Fizilalil Quran- an-Nisa) : Di dalam ayat yang pendek ini Allah swt menjelaskan syarat keimanan dan takrif keIslaman dalam masa ia menjelaskan dasar sistem asasi kelompok Muslimin, dasar kehakiman dan sumber kekuasaan dan semuanya itu adalah bermula dan berakhir pada titik dasar menerima segala undang-undang dan peraturan daripada Allah yang Maha Esa sahaja dan merujukkan kepada sunnah segala perkara yang tidak ada nas, iaitu perkara-perkara perincian kehidupan yang timbul dalam kehidupan manusia di sepanjang generasi yang silih berganti dan mengakibatkan pertentangan fikiran-fikiran, pendapat-pendapat dan pemahaman-pemahaman supaya di sana ada satu neraca yang tetap yang dapat dirujukkan fikiran-fikiran, pendapat-pendapat dan pemahaman-pemahaman yang bercanggah itu. Hak hakimiyah, iaitu hak dan kuasa memerintah dan menetapkan undang-undang dan peraturan-peraturan dalam urusan kehidupan manusia sama ada kecil atau besar adalah dimiliki oleh Allah swt sahaja dan Allah telah mengaturkan syariat-Nya dan memuatkan di dalam kitab suci-Nya al-Quran dan Dia telah mengutuskan seseorang Rasul membawa syariat itu supaya beliau menjelaskannya kepada umat manusia. Oleh sebab itu apa yang dijelaskan oleh beliau bukanlah hasil daripada pemikiran hawa nafsunya kerana itu sunnah Rasulullah saw merupakan sebahagian daripada syariat Allah. Allah swt itu wajib ditaati dan di antara ciri-ciri Uluhiyah ialah hak dan kuasa mengaturkan syariat. Oleh sebab itu syariat Allah wajib diamalkan dan dilaksanakan dan adalah menjadi kewajipan orang-orang beriman mentaati kepada Allah – pertama-tamanya – dan mentaati kepada Rasul-Nya kerana sifatnya sebagai utusan daripada Allah. Oleh itu jelaslah bahawa ketaatan kepada Rasul itu adalah tergolong daripada ketaatan kepada Allah yang telah mengutus beliau membawa syariat-Nya supaya beliau menjelaskannya kepada umat manusia di dalam sunnahnya. Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran – al-Ahzab) : Malah Islam ialah berserah kepada kehendak dan perencanaan Allah, dan kesediaan daripada awal-awal lagi untuk mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya dan kesediaan untuk mengikuti sistem hidup yang digaris Allah tanpa menoleh kepada bimbingan dan arah tujuan yang lain dan tanpa bergantung kepada yang lain daripada-Nya. Islam ialah kesedaran daripada awal-awal bahawa manusia di bumi ini harus tunduk kepada undang-undang Ilahi yang tunggal yang mengendali mereka dan mengendali bumi, juga mengendali planet-planet dan bintang-bintang. Undang-undang itulah yang mentadbirkan seluruh urusan alam lahir dan batin, yang nampak dan yang tidak nampak, yang dapat ditanggap akal manusia dan yang tidak dapat ditanggap daya kefahamannya. Islam ialah keyakinan bahawa manusia tidak mempunyai apa-apa kuasa dalam agama ini selain daripada menjunjung perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, dan selain daripada menggunakan sarana-sarana yang dikurniakan Allah kepada mereka dan menunggu natijah-natijah yang telah ditetapkan Allah. Inilah asas yang menjadi landasan undang-undang, peraturan-peraturan, adat resam, adab susila dan akhlak yang merupakan sebagai terjemahan secara amali daripada kehendak-kehendak Aqidah yang tesemat di hati dan daripada kesan-kesan yang nyata daripada semangat penyerahan diri kepada Allah dan daripada kepatuhan mengikut sistem hidup Ilahi dalam kehidupan. Islam ialah Aqidah yang melahirkan syariat iaitu satu syariat yang menegak satu sistem hidup. Ketiga-tiga unsur itu berkumpul sepadu dan saling betindak. Itulah Islam. Ayat-ayat al-Quran dan hurai-huraiannya di atas ini oleh Saiyyid Qutb merumuskan bahawa AGAMA adalah PERATURAN dan UNDANG-UNDANG, manakala ISLAM adalah KETAATAN dan KEPATUHAN kepada PERATURAN dan UNDANG-UNDANG ALLAH. Kerajaan demokrasi Malaysia dan seluruh umat Islam di Malaysia kita ini yang kesemuanya tidak menjalankan segala peraturan dan undang-undang Allah serta kita tidak MENTAATI dan MEMATUHINYA, malah kita kini sedang MENJALAN dan MENGUAT KUASAKAN serta kita sedang MENTAATI dan MEMATUHI segala peraturan dan undang demokrasi ciptaan manusia yang selain daripada Allah, mempunyai pengertian bahawa kerajaan Malaysia kita ini bukanlah kerajaan Islam dan seluruh umat Islam kita ini juga bukanlah orang-orang yang menganuti dan mengamalkan agama Islam, tetapi kita kini adalah kerajaan dan orang-orang yang menganuti dan mengamalkan agama demokrasi yang syirik dan kufur yang mengeluarkan kita daripada agama Allah. Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran an-Nisa) : Agama ialah peraturan yang telah ditetapkan Allah bagi kehidupan manusia seluruhnya. Agama ialah sistem yang mengatur seluruh kegiatan hidup dan hanya Allah sahaja yang berhak mengadakan peraturan dan sistem ini tanpa disekutui sesiapapun. Agama ialah kepatuhan dan ketaatan kepada kepimpinan Rabbani, iaitu satu-satunya kepimpinan yang berhak dipatuhi dan ditaati, dan satu-satunya sumber untuk menerima perintah dan arahan dan satu-satunya kepimpinan untuk diserahkan diri. Oleh itu masyarakat Islam ialah masyarakat yang mempunyai kepimpinan Rabbani yang dilambangkan oleh kepimpinan Rasulullah saw dan segala peraturan dan undang-undang yang telah disampaikan oleh beliau dan kekal selepas kewafatannya. Kepatuhan masyarakat Islam kepada kepimpinan Rabbani inilah yang memberikan sifat Islam kepadanya dan melayakkannya untuk digelarkan “Masyarakat Islam“. Tanpa kepatuhan yang mutlak ini ia tidak mungkin menjadi masyarakat Islam yang sebenar, kerana syarat kepatuhan itu ialah kesanggupan berhakimkan kepada Allah dan Rasul, memulangkan segala urusan kepada Allah dan redha terhadap terhadap keputusan dan pelaksanaan Rasul-Nya dan menerima dengan penyerahan yang bulat kepada-Nya. Untuk menjelaskan hakikat dan dasar utama ini ayat-ayat surah ini telah mengemukakan penerangan-penerangan yang amat tegas dan tidak boleh dipertikai, dikeliru, disadur dan dipalsukan lagi, kerana penerangan-penerangan itu begitu kuat, jelas dan tegas dan sama sekali tidak memberi ruang untuk menerima sebarang pertikaian. Saiyyid Qutb menghuraikan bahawa masyarakat Islam adalah masyarakat yang MENTAATI dan MEMATUHI segala peraturan dan undang-undang Allah serta masyarakat yang mentaati dan mematuhi kepimpinan Rabbani. Yang wujud di dalam negara kita dan yang sedang ditaati serta dipatuhi oleh manusia di dalam negara kita ini hanyalah PERATURAN dan UNDANG-UNDANG DEMOKRASI ciptaan manusia yang selain daripada Allah. Ini bererti bahawa Tuhan-tuhan yang wujud dan yang DITAATI dan DIPATUHI oleh manusia hanyalah TUHAN-TUHAN MANUSIA, kita kini sedang menyembah manusia dan kita tidak menyembah Allah, dan justeru agama yang dianuti dan diimani oleh seluruh umat manusia – Islam dan bukan Islam – di Malaysia kita ini hanyalah AGAMA DEMOKRASI. Seluruh umat Islam kita kini menganuti dua agama dalam masa yang sama, iaitu kita menganuti agama Allah bersekali dengan menganuti agama demokrasi kerana kita menjalankan peraturan dan undang-undang demokrasi, kita mentaati dan mematuhinya dan kita menyetujui dan meredhainya – kesemuanya ini mengeluarkan kita daripada agama Allah. Inilah kesimpulan yang sesuai dan tepat mengenai kedudukan AQIDAH seluruh umat manusia di Malaysia kita ini mengikut pengertian ayat-ayat al-Quran yang sedang dibicarakan di sini. Fahaman dan sistem kehidupan daripada Allah adalah AGAMA ALLAH kerana ianya adalah terdiri daripada Aqidah, Syariat dan Akhlak yang diturunkan Allah kepada kita : 1. AQIDAH ISLAM adalah ciptaan Allah dan daripada Allah yang terdiri daripada Uluhiyah danRububiyah ALLAH : i. Rububiyah Allah bererti bahawa Allah itu adalah TUHAN bagi manusia kerana HANYA Dia sahaja yang mempunyai HAK dan KUASA ke atas Kedaulatan, Otoriti dan Undang-undang dan Dia juga mempunyai HAK untuk MENGABDIKAN MANUSIA KEPADA KUASA -NYA; ii. Uluhiyah Allah bererti Allah itu adalah TUHAN yang tunggal bagi manusia kerana segala kedaulatan, otoriti dan undang-undang yang dimiliki, dibuat dan diluluskan oleh Allah itu adalah DITAATI dan DIPATUHI oleh seluruh manusia yang diperintah; 2. SYARIAT ALLAH adalah terdiri daripada segala PERATURAN dan UNDANG-UNDANG yang dimiliki, dibuat dan diluluskan oleh Allah; 3. AKHLAK ALLAH adalah daripada Allah yang mengikut nilai-nilai dan neraca-neraca pertimbangan daripada Allah yang dikuatkuasakan dengan peraturan dan undang-undang Allah. Erti agama Allah ialah satu ‘SISTEM KEHIDUPAN’ yang terdiri daripada peraturan dan undang-undang daripada Allah yang meliputi seluruh bidang kehidupan manusia, yang terdiri daripada amal ibadat ritual seperti solat, puasa, zakat, haji dan puasa, dan ibadat dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan kita kepada peraturan dan undang-undang Allah dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa. Dalam istilah Islam, ‘AGAMA’ diertikan sebagai ’AD-DEEN’, iaitu satu sistem kehidupan yang menyeluruh yang bukan hanya terhad kepada syiar-syiar ibadat seperti solat, puasa, zakat, haji, dan nikah kahwin sahaja, tetapi juga meliputi seluruh bidang kehidupan manusia seperti bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa. Ad-Deen al-Islam adalah dimaksudkan kepada agama yang berkuasa dan memerintah yang bertujuan untuk menjalan dan menguatkuasakan segala peraturan dan undang-undang Allah dalam seluruh bidang kehidupan manusia ke atas seluruh umat manusia. Agama Islam adalah agama politik. Agama tanpa politik ianya bukanlah agama Islam daripada Allah swt . Allah memiliki sifat RUBUBIYAH, iaitu Dia adalah Tuhan kita kerana Dialah Raja dan Pemerintah yang berkuasa, berdaulat dan memerintah ke atas kita dan Dialah Raja yang berhak dan berkuasa untuk membuat peraturan dan undang-undang untuk kita dan Dialah Raja yang menguat kuasakan segala peraturan dan undang-undang-Nya ke atas kita, dan justeru Dialah Tuhan kita dan kitalah para hamba yang menjadi para hamba kepada Dia, Tuhan kita. Allah memiliki sifat ULUHIYAH, iaitu Dia adalah Tuhan kita kerana Dia adalah Raja dan Pemerintah yang kita sembah apabila kita mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang Allah dalam seluruh bidang kehidupan manusia yang meliputi bidang-bidang solat, puasa, haji dan syiar-syiar ibadat yang lain dan bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, akhlak dan perhubungan antarabangsa. Para pemimpin kita dan Raja-Raja Melayu kita adalah Tuhan-tuhan kita kerana mereka ini kesemuanya memiliki sifat-sifat Uluhiyah dan Rububiyah, iaitu pertama-tama sekali melalui sifat Rububiyah yang dimiliki mereka ini mereka sebebanrnya telah menjadikan diri mereka sebagai Tuhan-tuhan kita kerana mereka ini adalah Tuhan-tuhan yang berkuasa dan berdaulat untuk memerintah ke atas kita, mereka ini adalah Tuhan-tuhan yang membuat peraturan dan undang untuk kita, mereka ini adalah Tuhan-tuhan yang menguat kuasakan segala peraturan dan undang mereka ke atas kita, kita menjadi para hamba kepada mereka sebagai Tuhan-tuhan kita; kemudian melalui sifat ULUHIYAH yang dimiliki mereka, kita telah menyembah mereka ini sebagai Tuhan-tuhan kita kerana kita telah mentaati dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh mereka. Para pemimpin dan Raja-Raja Melayu kita adalah Tuhan-tuhan kita yang berkuasa dan berdaulat ke atas kita serta merekalah Tuhan-tuhan kita yang kita sembah, dan agama yang kita imani, anuti dan amalkan kini adalah agama demokrasi yang syirik dan kufur. Demokrasi adalah agama manusia yang syirik dan kufur kerana ianya adalah didasarkan kepada Ulhiyah dan Rububiyah Manusia : 1. AQIDAH DEMOKRASI adalah ciptaan manusia yang selain daripada Allah yang terdiri daripada Uluhiyah dan Rububiyah MANUSIA : i. Rububiyah Manusia bererti para pemerintah itu adalah TUHAN-TUHAN bagi manusia kerana; pertama, mereka mempunyai HAK dan KUASA ke atas Kedaulatan, Otoriti dan Undang-undang; kedua, mereka mempunyai HAK dan KUASA untuk MENGABDIKAN MANUSIA KEPADA KUASA MANUSIA; ii. Uluhiyah Manusia bererti para pemerintah itu adalah TUHAN-TUHAN bagi manusia kerana segala kedaulatan, otoriti dan undang-undang yang dibuat dan diluluskan oleh para pemerintah itu adalah DITAATI dan DIPATUHI oleh golongan manusia yang diperintah; 2. SYARIAT DEMOKRASI yang terdiri daripada segala PERATURAN dan UNDANG-UNDANG yang dibuat dan diluluskan oleh parlimen (fasal 44 Perlembagaan Negara) adalah ciptaan manusia yang selain daripada Allah; 3. AKHLAK DEMOKRASI yang wujud dan berkembang di bawah kekuasaan dan undang-undang manusia adalah mengikut nilai-nilai dan neraca-neraca pertimbangan daripadapd manusia yang dikuatkuasakan oleh peraturan dan undang-undang manusia. Demokrasi adalah agama manusia kerana ianya adalah didasarkan kepada Ulhiyah dan Rububiyah Manusia yang syirik dan kufur yang menafi dan mengingkari Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Demokrasi adalah satu agama yang lain, yang berbeza dan berkontradiksi dengan agama Allah. Umat Islam kita sekarang ini sedang mempersekutu dan mengkufur ingkarkan Allah hanyalah kerana mereka mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi yang didasarkan kepada Uluhiyah dan Rububiyah Manusia. Mereka dikatakan sebagai melakukan kesyirikan dan kekufuran terhadap Allah kerana segolongan daripada mereka (para pemerintah) telah merampas Uluhiyah dan Rububiyah milik Allah dan diserahkannya kepada diri mereka sendiri untuk berkuasa dan memerintah ke atas segolongan manusia yang lain lagi (rakyat yang diperintah). Golongan pemerintah yang ditaati dan dipatuhi oleh golongan yang diperintah menjadikan diri mereka (golongan pemerintah) sebagai Tuhan-tuhan yang layak disembah oleh manusia, sementara golongan yang diperintah itu adalah para penyembah Tuhan-tuhan manusia itu. Dalam keadaan yang sebegini, ‘PEMERINTAH’ dan ‘RAKYAT YANG DIPERINTAH’, kedua-duanya adalah sama-sama terlibat dengan gejala-gejala : 1. Pengabdian manusia kepada kuasa manusia, iaitu manusia mempunyai hak dan kuasa untuk memerintah dan berkuasa ke atas manusia yang bererti menyerahkan hak Rububiyah kepada manusia; 2. Manusia menyembah sesama manusia, iaitu manusia mentaati dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh segolongan manusia yang lain yang bererti menyerahkan hak Uluhiyah kepada manusia. Dan justeru mereka itu, iaitu ‘PEMERINTAH’ dan ‘YANG DIPERINTAH‘ adalah kesemuanya melakukan kesyirikan dan kekufuran terhadap Allah yang mengeluarkan diri mereka daripada agama Allah. Perintah Allah supaya kita tidak mempersekutukan Allah bererti bahawa massa umat Islam kita sebagai rakyat yang bernaung di bawah kekuasaan kerajaan demokrasi ini, yang sedang terlibat dengan kesyirikan dan kekufuran, adalah berkewajipan untuk membebas, membersih dan mensucikan diri mereka daripada terlibat dengan gejala pengabdian manusia kepada sesama manusia dan gejala penyembahan manusia kepada sesama manusia supaya mereka terhindar daripada kesyirikan dan kekufuran, dan ke arah mencapai matlamat dan tujuan ini : 1. Mereka hendaklah mencabut segala ketaatan dan kesetiaan mereka kepada kerajaan demokrasi ini, dan mereka hendaklah memisah dan mengasingkan diri mereka daripada kerajaan demokrasi ini; 2. Mereka hendaklah melancarkan sikap dan tindakan-tindakan penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang terbuka, aktif dan total terhadapnya (kerajaan demokrasi). Ini adalah perintah-perintah dan tuntutan-tuntutan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ ke atas kita yang amat serius kerana ianya adalah perintah-perintah dan tuntutan-tuntutan yang berhubung kait secara langsung dengan AQIDAH kita. Ketaatan dan kepatuhan kepada segala tuntutan dan perintah ini bererti kesempurnaan kepada pegangan dan amalan kita akan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang memasukkan kita kembali ke dalam Islam, manakala ketiadaan ketaatan dan kepatuhan kita kepadanya bererti pengingkaran dan penentangan yang serius terhadap kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang mengeluarkan kita daripada agama Allah. Para ulama dan intelek Islam kita, sama ada dalam ceramah-ceramah atau tulisan-tulisan mereka, tidak pernah bercakap mengenai kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ, mengenai Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Rububiyah, juga dan khususnya mereka tidak bercakap mengenai Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang sedang wujud, berkuasa dan berdaulat di dalam sesebuah kerajaan demokrasi ini. Mereka bercakap mengenai segala isu yang lain dalam Islam, tetapi anihnya mereka semuanya tidak pernah becakap mengenai isu yang paling induk dan “fundamental” dalam Islam, iaitu kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ ini sendiri. Kejahilan mengenai Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Rububiyah serta kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ adalah punca berleluasanya gejala kesyirikan dan kekufuran di kalangan massa umat Islam kita. Firman Allah : al-Anbia 25 Dan tiada seorang Rasul pun yang Kami utuskan sebelummu melainkan Kami wahyukan kepadanya bahawa sesungguhnya tiada Tuhan selain Aku sahaja. Oleh itu abdikanlah diri kamu kepadaku. Saiyyid Qutb (Fizilalil Quran): Kepercayaan Tauhid merupakan asas Aqidah sejak Allah mengutuskan para Rasul-Nya kepada manusia, dan Aqidah ini tidak pernah berubah dan dipinda, iaitu mentauhidkan Tuhan Pencipta disamping mentauhidkan Tuhan yang disembah. Tiada perpisahan di antara Uluhiyah dan Rububiyah dan tiada ruang syirik dalam Uluhiyah dan Ubudiyah. Kepercayaan Tauhid merupakan asas yang teguh, iaitu seteguh undang-undang alam buana dan ia berhubung rapat dengan undang-undang alam buana dan merupakan salah satu daripada undang-undang itu. Setiap Rasul diutuskan silih berganti pada setiap zaman kepada manusia dengan membawa kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Sejak Nabi Adam as sehinggalah kepada Rasulullah saw dan sehinggalah kepada zaman kita kini, dakwah Islam hanyalah kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang membawa mesej yang sama dan seragam pada setiap zaman dan waktu serta di setiap penjuru di bumi ini, iaitu seruan supaya menyembah Allah sahaja dan tidak yang selain daripada-Nya yang dijelmakan dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan kepada kerajaan Allah di bumi bersekali dengan ketaatan dan kepatuhan kepada segala peraturan dan undang-undang Allah yang diikuti dengan mengamalkan sikap dan tindakan-tindakan untuk menafi, menolak, mengingkari dan menentang dengan terbuka, aktif dan total terhadap kerajaan manusia bersekali dengan segala peraturan dan undang-undang manusia. Inilah agama Islam seperti yang wujud pada zaman dahulu, inilah agama Islam yang wujud pada hari ini dan agama Islam akan tetap kekal seperti ini pada masa-masa akan datang tanpa sebarang perubahan sedikitpun. Firman Allah: Yusuf 40 Sesungguhnya hukum adalah hak Allah. Dia memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain daripada Dia. Yang demikian itulah agama yang betul. Firman Allah :asy-Syura 21 Patutkah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang menentukan – mana-mana bahagian daripada agama mereka – sebarang undang-undang yang tidak diizinkan Allah? Firman Allah: al-A’raf 54 Kepunyaan-Nya segala kejadian dan kepunyaan-Nyalag segala urusan. Firman Allah: al-Imran 27 Katakanlah sesungguhnya kedaulatan itu hak Allah. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti Allah sahajalah yang berhak untuk membuat peraturan dan undang-undang untuk manusia dan Allah sahajalah yang berhak untuk mengabdikan manusia kepada kuasa-Nya, dan Allah sahajalah yang berhak untuk mewujudkan sistem kehidupan manusia di atas muka bumi ini (Rububiyah Allah), dan segala peraturan dan undang-undang Allah ini kesemuanya diterima oleh manusia daripada Allah melalui Rasulullah saw – justeru agama Allah adalah agama ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ Muhammad Rasulullah. Allah yang satu bererti agama yang satu yang datang daripada Allah, agama yang satu pula bererti peraturan dan undang-undang yang satu yang juga datang daripada Allah. Penguat kuasaan peraturan dan undang-undang Allah ke atas seluruh umat manusia ini bukan hanya terhad setakat kesanggupan dan kesediaan mereka untuk menerima peraturan dan undang-undang ini dengan keredhaan hati mereka dan secara suka rela atau “voluntary” sahaja di kalangan mereka ini, malah ianya juga dikehendaki untuk dilaksana dan dikuat kuasakan ke atas mereka dengan kekerasan dan paksaan, dan di dalam keadaan-keadaan yang tertentu dengan tindakan-tindakan yang militen dan pelancaran Jihad, Perang dan Revolusi! Firman Allah: an-Nisa 59 Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan kepada mereka yang berkuasa di antara kamu. Firman Allah: an-Nur 54 Katakan lagi kepada mereka : Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Firman Allah: 48:17 Dan ingatlah bahawa sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya akan dimasukkan ke dalam syurga. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti ketaatan dan kepatuhan itu adalah ditujukan kepada peraturan dan undang-undang Allah sahaja. Tidak ada ketaatan dan kepatuhan kepada peraturan dan undang-undang yang selain daripada Allah. Ini bererti bahawa Allah sahajalah yang layak untuk disembah sebagai Tuhan oleh manusia. Peraturan dan undang-undang manusia seperti peraturan dan undang-undang yang wujud dan beroperasi di dalam sistem politik demokrasi ini ditegah dan dilarang daripada ditaati dan dipatuhi, ini adalah kerana ketaatan dan kepatuhan itu bererti manusia menyembah manusia dan mempertuhankan manusia yang mengeluarkan seseorang Islam itu daripada agama Allah. Firman Allah : Yusuf 76 Maka Yusuf lebih dahulu memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung adiknya (Bunyamin), kemudian dia mengeluarkan piala penyukat itu daripada karung adiknya. Demikianlah Kami aturkan ta’bir kepada Yusuf. Sebenarnya dia tidak boleh menahan mengambil adiknya menurut undang-undang Raja, melainkan jika dikehendaki Allah. Kamilah yang mengangkatkan darjat-darjat mereka yang Kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berilmu itu ada yang lagi lebih tinggi ilmunya. Firman Allah: an-Nisa 60 Tidakkah engkau perhatikan bahawa orang-orang yang mendakwakan bahawa mereka beriman kepada yang diturunkan kepada engkau dan yang diturunkan sebelum daripada engkau, mereka hendak meminta hukum kepada taghut, sedangkan mereka disuruh supaya kufurkan terhadap taghut. Syaitan menghendaki supaya ia menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Firman Allah: al-Maidah 44, 45, 47 Barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan Allah mereka itu ialah orang-orang yang kafir… zalim…fasik. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti PERATURAN dan UNDANG-UNDANG ALLAH itu adalah AGAMA ALLAH. Apabila peraturan dan undang-undang Allah itu tidak wujud di dalam sesuatu masyarakat atau di bawah sesuatu kerajaan, ianya bererti bahawa agama Allah turut juga tidak wujud. Ini adalah kerana peraturan dan undang-undang Allah itu adalah agama Allah. Tanpa peraturan dan undang-undang Allah dalam seluruh bidang kehidupan manusia bererti tidak wujudlah agama Allah . Apakah dia bentuk dan corak agama Islam yang sebenar untuk kita anuti supaya kita tetap kekal menyembah Allah dan tidak terlibat dengan gejala manusia menyembah manusia dan mempertuhankan manusia? Bolehkah kita hidup di dalam negara kita Malaysia ini dengan mengimani dan menghayati agama kita dengan sempurna tanpa sedikitpun terlibat dengan kesyirikan dan kekufuran? Bagi kita di Malaysia ini kita hendaklah menyembah Allah dengan tekun melakukan segala solat, puasa, zakat, haji dan segala syiar ibadat kepada Allah sahaja dengan tidak melakukan sebarang ibadat kepada yang selain daripada-Nya, di samping itu kita hendaklah mempraktikkan sikap dan tindakan-tindakan penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang terbuka, aktif dan total terhadap kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur ini dan terhadap segala peraturan dan undang-undang demokrasi ciptaan manusia yang selain daripada Allah ini serta yang diikuti dengan perasaan dan hati nurani yang terpisah daripada kesemuanya ini dan daripada kesemua unsur yang syirik dan kufur di atas muka bumi ini. Firman Allah: al-Isra 80 Dan adakanlah untukku dari sisi-Mu kekuasaan yang menolongku. Firman Allah : Hajj 41 Iaitu mereka (umat Islam ) yang jika Kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi, nescaya mereka mendirikan solat serta memberi zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang daripada kemungkaran, dan (ingatlah) bagi Allah jualah kesudahan segala urusan. Firman Allah : al-Baqarah 30 Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: ”Sesungguhnya Aku akan jadikan seorang khalifah di bumi”. Allah menghapuskan melalui Kerajaan Islam sesuatu yang Dia tidak boleh hapuskan melalui al-Quran. Hadith Riwayat al-Khatib daripada Umar al-Khattab ra Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti manusia sebagai khalifah Allah adalah diutuskan Allah ke bumi untuk memerintah dan memakmurkan bumi; pertama, untuk menghapuskan KERAJAAN MANUSIA bersekali dengan segala peraturan dan undang-undang manusia yang sedang berada dan berkuat kuasa ke atas manusia di dalamnya; kedua, untuk mewujud dan menegakkan KERAJAAN ALLAH yang akan menguat kuasakan segala peraturan dan undang-undang Allah ke atas seluruh umat manusia. Perjuangan untuk meruntuh dan menghapuskan KERAJAAN MANUSIA di bumi ini dan perjuangan untuk membentuk dan mewujudkan KERAJAAN ALLAH di bumi ini adalah kedua-duanya tanggungjawab yang memenuhi kehendak dan syarat kesempurnaan pegangan dan amalan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Perjuangan untuk meruntuhkan kerajaan manusia dan untuk menegak dan mewujudkan kerajaan Allah melalui Jihad, Perang dan Revolusi adalah tugas dan tanggungjawab yang dibeban, dipertanggungjawab dan diwajibkan ke atas setiap orang yang beriman dan berpegang teguh kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Jihad, Perang dan Revolusi ke arah matlamat-matlamat ini adalah perjuangan yang menyempurnakan keimanan kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Tanpanya bererti tidak beriman kepada Allah dan kerosakan kepada kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Dalam konteks inilah wujudnya pertalian yang rapat di antara Jihad, Perang dan Revolusi dengan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Firman Allah : Yusuf 108 “Katakanlah : Inilah jalan perjuanganku, di mana aku dan orang-orang yang mengikutku mengajak kamu kepada agama Allah dengan bukti yang jelas . Maha Suci Allah dan aku bukannya daripada golongan musyrikin . Firman Allah : al-Israa’ 9 Sesungguhnya al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang betul. Firman Allah: al-Ankabut 69 Dan mereka yang berjihad kepada Kami, sesungguhnya Kami akan pimpin mereka kepada jalan-jalan Kami. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti metod perjuangan untuk menghapuskan peraturan dan undang-undang Jahiliyah dan kerajaan Jahiliyah yang sedang berdaulat dan berkuasa ke atas kita ini hanyalah melalui metod yang satu sahaja yang datang daripada Allah dan Rasul-Nya yang didasarkan kepada al-Quran, Sunnah dan Sirah. Metod yang selain daripada Allah seperti Metod Demokrasi ini adalah metod yang syirik dan kufur kerana ianya adalah metod yang didasarkan kepada Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang menafi, menolak, mengingkari dan menentang Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Firman Allah : Fatir 10 Sesiapa yang mahukan kemuliaan (maka hendaklah ia berusaha mencarinya dengan jalan mematuhi perintah Allah), kerana bagi Allah jualah segala kemuliaan. Kepada Allahlah naiknya segala madah yang baik (yang menegaskan iman dan tauhid untuk dimasukkan ke dalam kira-kira balasan), dan amal yang soleh pula diangkat-Nya naik ( sebagai amal yang makbul – yang memberi kemuliaan kepada yang melakukannya). dan sebaliknya; orang-orang yang merancangkan kejahatan (untuk mendapat kemuliaan), adalah bagi mereka azab seksa yang berat; dan rancangan jahat mereka (kalau berkesanpun) akan rosak binasa. Allah melarang kita daripada berjuang melalui metod demokrasi yang syirik dan kufur ini, sebaliknya Allah memerintahkan kita dengan jelas, terang dan tegas supaya kita berjuang melalui Metod Islam sahaja. Matlamat yang suci murni kerana Allah tidak dapat menghalalkan metod perjuangan yang syirik dan kufur seperti mana metod demokrasi ini. Matlamat yang suci murni kerana Allah hendaklah diperjuangkan melalui metod daripada Allah sahaja. Prinsip ‘MATLAMAT MENGHALALKAN CARA‘ bukanlah daripada pemikiran dan tradisi Islam, malah ianya adalah pemikiran dan tradisi kufur Barat yang sekali-kali tidak boleh diterima oleh Islam. Metod Demokrasi ini juga tidak boleh diamalkan di atas prinsip MASLAHAH kerana sememangnya tidak wujud MASLAHAH dalam persoalan Aqidah yang syirik dan kufur. Firman Allah : al-Hajj 40 Sekiranya Allah tidak menjatuhkan segolongan manusia dengan segolongan yang lain, nescaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja, dan sinagog-sinagog dan juga masjid-masjid yang sentiasa disebut nama Allah dengan banyak padanya. Firman Allah :al-Baqarah 251 Sekiranya Allah tidak menahan segolongan manusia dengan segolongan yang lain nescaya rosak binasalah bumi ini. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti orang-orang yang beriman adalah diperintahkan oleh Allah untuk melancarkan Jihad dan Perang untuk meruntuhkan kekuatan dan kekuasaan kufur untuk digantikan dengan kekuasaan Islam dan untuk terus meluas dan melebarkan kekuasaan Islam itu untuk menghapuskan sistem PENGABDIAN MANUSIA KEPADA SESAMA MANUSIA dan untuk menghimpunkan seluruh umat manusia agar mereka berada di bawah kekuasaan Islam supaya seluruh umat manusia – kaum Islam dan bukan Islam – menghamba abdikan diri mereka kepada Allah sahaja (22:40, 2:251). Firman Allah: al-Taubah 33 Dia yang mengutuskan Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar, supaya dimenangkan-Nya agama itu ke atas sekalian agama, sekalipun benci orang-orang musyrik. Firman Allah: as-Saff 9 Dia yang mengutuskan Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar, supaya dimenangkan-Nya agama itu ke atas sekalian agama, sekalipun benci orang-orang musyrik. Firman Allah: at-Taubah 29, Perangilah orang-orang yang tidak beriman, mereka tiada mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan tiada pula beragama dengan agama yang benar, (iaitu) diantara ahli-ahli kitab, kecuali jika mereka membayar jizyah dengan tangannya sendiri sedang mereka orang yang tunduk.. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti hanya agama Allah sahaja yang semestinya muncul sebagai agama yang paling kuat, berkuasa dan agung untuk menegakkan KETUANAN ISLAM yang tunggal di atas muka bumi ini. Agama Allah sama sekali tidak membenarkan AGAMA-AGAMA yang lain untuk muncul sebagai kekuatan-kekuatan dan kekuasaan-kekuasaan yang terkuat dan teragung di bumi, agama-agama yang lain tidak dibenarkan untuk mencabar dan menggugat ketuanan agama Islam. Sekiranya ada, Islam berkewajipan untuk menyahut cabaran itu dan seterusnya untuk menyerang dan memerangi mereka itu sehingga mereka itu kesemuanya KALAH, TUNDUK dan MERENDAH DIRI kepada kekuatan dan kekuasaan Islam. Allah menghendaki supaya seluruh kerajaan dan seluruh manusia – baik kaum Islam mahupun kaum bukan Islam – sentiasa berada di bawah kekuasaan dan kerajaan Allah sahaja dan supaya mereka itu TAAT dan PATUH, serta TUNDUK, MENGALAH, GERUN dan GEMENTAR kepada ancaman dan kekuatan Islam. Islam mesti MENANG dan kafir mesti KALAH, Islam mesti berada DI ATAS manakala kafir mesti berada DI BAWAH kekuatan dan kekuasaan Islam. Inilah perintah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ yang kekal abadi untuk kita amal dan pertahankan dalam kehidupan kita di sepanjang zaman. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ sentiasa mencabar, mengancam, mengganggu dan menggugat, serta menyerang dan memerangi KEKUASAAN, KEKUATAN dan PENGARUH seluruh agama yang lain di atas muka bumi ini sehingga akhirnya mereka itu KALAH, TUNDUK dan MERENDAH DIRI kepada kekuatan dan kekuasaan Islam dan supaya mereka itu TAAT dan PATUH kepada segala peraturan dan undang-undang Allah. Tidak ada kompromi dan toleransi sedikitpun dalam hal ini. Inilah ertinya agama Allah! Firman Allah : al-Imran 110 Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk memimpin manusia. Kamu menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran serta kamu beriman kepada Allah. Firman Allah : al-Baqarah 257 Allah itulah pemimpin bagi orang-orang yang beriman yang mengeluarkan mereka daripada kegelapan-kegelapan kepada nur, sedangkan orang-orang kafir pemimpin mereka ialah Taghut yang mengeluarkan mereka daripada nur kepada kegelapan. Mereka itulah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya, Firman Allah : al-Ahzab 1 Wahai Nabi ! Tetaplah bertaqwa kepada Allah , dan janganlah engkau patuh orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti umat Islam sahaja yang berhak dan mempunyai monopoli untuk MEMIMPIN seluruh umat manusia di bumi ini sedangkan orang-orang kafir tidak berhak untuk berbuat demikian. Persoalan kepimpinan adalah persoalan yang amat penting dalam kehidupan umat manusia di bumi ini – kepimpinan Islam adalah keselamatan kepada seluruh umat manusia manakala kepimpinan kufur adalah kesesatan dan kerosakan kepada seluruh umat manusia. Misi Islam di dunia ini adalah untuk menghapuskan kepimpinan kufur dan kepimpinan orang-orang kafir supaya seluruh kepimpinan manusia itu hanya berada di dalam tangan-tangan orang-orang Islam sahaja. Orang-orang kafir ditegah daripada memimpin orang-orang kafir sendiri apatah lagi untuk memimpin kaum Muslimin. Hanya umat Islam sahaja yang diberi mandat oleh Allah untuk memerintah orang-orang kafir dan orang-orang Islam serta seluruh umat manusia di bumi ini. Umat Islam diperintahkan Allah supaya menyerang dan memerangi kufur, kekuatan kufur dan orang-orang kafir supaya seluruh kekuasaan dan kepimpinan mereka itu akhirnya dimiliki oleh kaum Muslimin untuk memerintah manusia di dunia dengan peraturan dan undang-undang Allah dan dengan keadilan dan neraca-neraca Allah. Hanya peraturan dan undang-undang Allah sahaja yang adil dan sempurna manakala peraturan dan undang-undang kufur itu adalah kezaliman dan kerosakan. Firman Allah: Al-Baqarah 208 Hai orang-orang yang beriman! Menyerahlah kamu kepada Allah semua sekali, dan janganlah turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuhmu yang nyata. Firman Allah : Hud 87 Mereka berkata : Wahai Syuaib! Apakah solatmu menyuruhmu supaya kami tinggalkan segala apa yang disembahkan datuk nenek kami atau melarang kami menguruskan harta benda kami mengikut cara yang kami suka. Sesungguhnya engkau seorang yang sangat berakal dan berfikiran matang (bukankah begitu?). Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti tidak ada pemisahan di antara politik dengan agama. Agama Islam adalah agama politik, iaitu politik yang didasarkan kepada Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan kalimah ﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Sebaliknya, apabila kita bercakap mengenai politik demokrasi, bermakna kita bercakap mengenai Uluhiyah dan Rububiyah Manusia serta sistem politik manusia atau politik Taghut yang menafi, menolak, mengingkari dan menentang Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Seseorang yang mengambil bahagian yang aktif dalam kegiatan politik demokrasi, ianya mempunyai implikasi bahawa seseorang itu terlibat dalam mengekal, menyubur, menggalak, memperkasa dan memakmurkan Uluhiyah dan Rububiyah Manusia yang bererti ia turut mempersekutukan Uluhiyah dan Rububiyah Allah dan justeru ia turut menafikan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Keterlibatan dalam politik demokrasi bererti mengiktiraf, mengakui kebenaran, mengekal, menyubur, menggalak, memperkasa dan memakmurkan Uluhiyah dan Rubbubiyah Manusia yang sudah semestinya merosakkan kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ dan justeru mengeluarkan seseorang pengamal demokrasi itu daripada agama Allah. Firman Allah: an-Nisa 60 Tidakkah engkau perhatikan bahawa orang-orang yang mendakwakan bahawa mereka beriman kepada yang diturunkan kepada engkau dan yang diturunkan sebelum daripada engkau, mereka hendak meminta hukum kepada taghut, sedangkan mereka disuruh supaya kufurkan terhadap taghut. Syaitan menghendaki supaya ia menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Firman Allah: al-Mumtahanah 4 Sesungguhnya kami berlepas diri daripadamu dan daripada apa-apa yang kamu sembah selain daripada Allah. Kami mengingkari (agama) kamu, dan telah terang permusuhan dan kebencian di antara kami dan kamu selama-lamanya, sehingga kamu beriman kepada Allah satu-satu-Nya. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ bererti penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang terbuka, aktif dan total terhadap kesyirikan dan kekufuran dan terhadap segala bentuk dan jenis penindasan, kezaliman, ancaman, pencerobohan, kejahatan dan kerosakan yang lahir akibat daripada kesyirikan dan kekufuran ini. Justeru sikap dan tindakan agama Allah terhadap demokrasi, kerajaan demokrasi dan peraturan dan undang-undang demokrasi yang syirik dan kufur ini ialah penafian, penolakan, pengingkaran dan penentangan yang terbuka, aktif dan total, dan Allah memerintahkan kita supaya kita memusuhi dan membencinya buat selama-lamanya, tanpanya bererti kerosakan dan kesesatan (4:60). Agama Islam adalah agama yang aktif dan bertindak! Islam tidak meredhai dan berkompromi terhadap sebarang bentuk kesyirikan dan kekufuran dan Islam tidak meredhai dan berkompromi dengan penindasan, kezaliman, ancaman, pencerobohan, kejahatan dan kerosakan untuk kekal berleluasa ke atas manusia. Islam pasti bertindak segera dengan tegas dan berkesan untuk menghapus dan membenteraskan segala bentuk dan jenis keburukan dan kejahatan ini. Islam mengancam, mencabar, mengganggu dan menggugat kufur dan segala kekuatan kufur di atas muka bumi ini supaya akhirnya Islam sahaja yang muncul sebagai kuasa yang terkuat dan paling berkuasa yang mengatasi dan menundukkan segala agama dan kekuasaan yang selain daripada Islam untuk memerintah bumi. Kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ mengkhususkan bahawa Islam sahaja yang berhak untuk memerintah seluruh manusia – Islam dan bukan Islam – di bumi, sebaliknya orang-orang kafir dan agama-agama yang kafir sama sekali tidak dibenarkan Allah untuk memerintah manusia, dan mereka itu tidak dibenarkan Allah untuk memerintah ke atas sesama orang-orang kafir itu sendiri meskipun di dalam negara-negara mereka sendiri. Inilah ertinya kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ ! Firman Allah: an-Nisa 97 Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan Malaikat, sedang mereka menzalimi diri mereka, Malaikat berkata: “Dalam apakah kamu berada?” Mereka menjawab, “kami adalah lemah (tiada sanggup untuk menjalankan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: